De berichtgegevens controleren

De detailweergave van de pagina Berichten beheren toont de details van het geselecteerde bericht.

De berichtgegevens controleren:

 1. Selecteer Transformatie > Berichten beheren.
 2. Klik op de drill-downknop van een bericht.
 3. Controleer de kopinformatie van het geselecteerde bericht:
  Partner-ID
  De partner-ID is het knooppunt in de hiërarchie van de configuratie waarmee een bepaalde communicatiepartner of groep communicatiepartners wordt geïdentificeerd.
  Berichtstandaard
  Met de berichtstandaard wordt de indeling of de structuur van het bericht gedefinieerd. Voorbeelden zijn ASC X12, UN-EDIFACT, XML en BOD.
  Printfout
  In dit veld wordt Waar weergegeven als een printaanvraag is mislukt.
  Berichttype
  Met het berichttype wordt de inhoud van het bericht gedefinieerd. Voorbeelden zijn VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830-planningsschema met vrijgavemogelijkheid en ASC X12 862-verzendschema. Het berichttype is afhankelijk van de berichtstandaard.
  Document-ID
  Dit veld toont het documentnummer van het oorspronkelijke ASN-bericht.
  Referentienummer transmissie
  Dit veld bevat een transmissie-referentienummer voor uitgaande berichten. In het gebied Transformatie wordt het transmissie-referentienummer bij elke berichtoverdracht automatisch met één opgehoogd.
  Berichtstatus
  De volgende berichtstatussen zijn mogelijk:
  • Nieuw: Er wordt een bericht aangemaakt.
  • Wordt verwerkt: Het bericht wordt op dit moment verwerkt.
  • Verwerkt: Het bericht is verwerkt en voltooid.
  • Wachten op transformatie: Het bericht wacht op de transformatie.
  • Gereed voor publicatie: Het bericht is gereed voor publicatie.
  • Fout: De berichttransformatie is mislukt.
  • Wachten op CarrierRoute-BOD: De berichttransformatie wacht totdat de verwerking van het Shipment-BOD is voltooid door een CarrierRoute-BOD.
  • Te verwerken: Het bericht moet worden verwerkt.
  • Te verwijderen: Het bericht moet worden verwijderd.
  EDI 824-document ontvangen?
  Dit veld geeft aan of een inkomend EDI 824-document beschikbaar is als reactie op het eerder gepubliceerde ASN-bericht:
  • Niet verwacht: Een gepubliceerd ASN-bericht waarvoor geen melding van de afzender door middel van een EDI 824-document wordt verwacht.
  • In behandeling Een gepubliceerd ASN-bericht waarvoor een EDI 824-document wordt verwacht. Na de transformatie is de status van deze ASN-berichten In behandeling als het veld EDI 824-document verwacht op de pagina Partner-ID's is ingesteld op Verwacht.
  • Ontvangen: Een gepubliceerd ASN-bericht waarvoor een EDI 824-document zonder foutmeldingen is ontvangen. Het transformatieset-proces is voltooid.
  • Gewaarschuwd: Een gepubliceerd ASN-bericht waarvoor in de volgende gevallen een waarschuwingsbericht is verzonden naar de gebruiker:

   Er is een EDI 824-document ontvangen dat fouten in een eerder verzonden ASN-bericht vermeldt.

   Er wordt een EDI 824-document verwacht, maar de opgegeven wachttijd op de pagina Partner-ID's is overschreden.

  Op de pagina EDI 824-documenten kunt u de EDI 824-documenten controleren.

  Status functionele bevestiging
  Dit veld toont de status van een functionele bevestiging als reactie op een eerder verzonden EDI-bericht.
  • Niet verwacht: Een EDI-bericht waarvoor geen melding van de afzender door middel van een bericht met een functionele bevestiging wordt verwacht.
  • In behandeling Een EDI-bericht waarvoor een functionele bevestiging wordt verwacht. Na de transformatie is de status van deze EDI-berichten In behandeling als het veld Functionele bevestiging verwacht op de pagina Partner-ID's is ingesteld op Verwacht.
  • Gewaarschuwd: Een gepubliceerd EDI-bericht waarvoor in de volgende gevallen een waarschuwingsbericht is verzonden naar de gebruiker:

   Er is een functionele bevestiging ontvangen die fouten in een eerder verzonden EDI-bericht vermeldt.

   Er wordt een functioneel bevestigingsbericht verwacht, maar de opgegeven wachttijd op de pagina Partner-ID's is overschreden.

  • Geaccepteerd: Een gepubliceerd EDI-bericht waarvoor een functionele bevestiging zonder foutmeldingen is ontvangen. Het transformatieset-proces is geaccepteerd.
  • Geaccepteerd met fouten: Een gepubliceerd EDI-bericht waarvoor een functionele bevestiging met foutmeldingen is ontvangen. Het transformatieset-proces is ondanks de fouten geaccepteerd.
  • Afgekeurd, berichtauthenticatie: De functionele bevestiging is afgekeurd, omdat het EDI-bericht authenticatie vereist.
  • Gedeeltelijk geaccepteerd: Een gepubliceerd EDI-bericht waarvoor een functionele bevestiging met enkele foutmeldingen is ontvangen. Het transformatieset-proces is gedeeltelijk geaccepteerd.
  • Afgekeurd: De functionele bevestiging is afgekeurd wegens fouten.

  Op de pagina Functionele bevestiging kunt u de berichten met functionele bevestigingen controleren.

  Publicatiefrequentie
  Dit veld geeft de frequentie aan waarmee een bericht wordt gepubliceerd. De standaard publicatiefrequentie is Direct.
  Berichtrichting
  De berichtrichting is Inkomend voor inkomende berichten en Uitgaand voor uitgaande berichten.
  Volgnummer bericht
  De berichten worden opeenvolgend genummerd in de volgorde waarin ze worden verwerkt.
  Volgnummer bericht importeren
  Dit volgnummer voert terug op de kolom Volgnummer bericht op de pagina Berichten importeren. Op deze pagina kunt u het volgnummer gebruiken om te zoeken naar het oorspronkelijk geïmporteerde bericht.
  Locatie
  Een locatie is een afzonderlijke geografische locatie van een organisatie, die is gekoppeld aan gegevens of aan een transactie. Dit kan bijvoorbeeld een magazijn, productielocatie of kantoor zijn. Artikelen worden van of naar een specifieke locatie verzonden. Voorbeelden van locaties zijn een magazijn, een verzenden aan- en een verzenden van-locatie.
  Financiële entiteit
  De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.
  Publicatieservice
  De publicatieservice bepaalt het doelsysteem waaraan een bericht wordt doorgegeven.
  • Communicatieservice: De getransformeerde berichten worden doorgegeven aan de communicatieservice en naar een externe communicatiepartner gezonden.
  • ION Connector Service: De berichten worden doorgegeven aan de ION Connector Service en gepubliceerd naar ION.
  • Niet publiceren: De berichten worden niet gepubliceerd.
 4. Bekijk en controleer op het tabblad Bronbericht de bronindeling van het bericht voordat de transformatie wordt uitgevoerd. De bronindeling is afhankelijk van de berichtstandaard en het berichttype van het oorspronkelijke bericht.
 5. Bekijk en controleer op het tabblad Doelbericht de doelindeling van het bericht nadat de transformatie is uitgevoerd. Het bericht wordt getransformeerd van de bronindeling naar de doelindeling in overeenstemming met de gedefinieerde transformatieregel.
 6. Op het tabblad Printaanvraag worden de status en inhoud van de te printen printaanvraag weergegeven. U kunt de aangemaakte printaanvragen controleren en desgewenst opnieuw printen.
 7. Op het tabblad Tussentijds bericht wordt de XML-structuur van het inkomende bericht weergegeven. U kunt de XML-berichtstructuur bekijken en controleren. Dit is een optie wanneer de toewijzing van het opmaakmodel voor de berichtconversie is gewijzigd of wanneer nieuwe toewijzingen zijn aangemaakt.
  Een van de voorwaarden voor een correcte berichtconversie is dat EDI-berichten moeten worden getransformeerd naar een XML-structuur. Op basis van de XML-structuur van het bericht kan een BOD worden aangemaakt dat de inhoud van het bericht bevat. De toewijzing van het opmaakmodel gebruikt de XML-structuur van het bericht als invoerbron voor het aanmaken van het doelbericht.