Vrachtgegevens bewerken

U kunt de vrachtgegevens bewerken en informatie met betrekking tot de vracht toevoegen of wijzigen. Zie Verzending.

 1. Selecteer Verzending > Vrachten.
 2. Klik op de drill-downknop op de pagina Vrachten om een vracht te selecteren.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Controleer deze informatie of geef deze informatie zo nodig op.
  In de bewerkingsmodus kunt u de volgende knoppen gebruiken:
  Optie Omschrijving
  Configuratie opnieuw laden De weergegeven vracht opnieuw laden, inclusief wijzigingen in basisgegevens en configuratie.
  Configuratie weergeven De configuratiegegevens tonen
  Logboekvermeldingen weergeven Toont de logboekvermeldingen
  NB

  In het dialoogvenster Logboekvermeldingen kunt u de knop Vernieuwen gebruiken om de vermeldingen opnieuw te laden zonder het dialoogvenster te hoeven sluiten.

  Factuur weergeven De factuurinformatie van de vracht tonen
  Functies combivracht Deze keuzelijst bevat de volgende opties:
  • Consolideren in combivracht - Als deze optie is geselecteerd, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat de geselecteerde zendingen moeten worden geconsolideerd in een nieuwe combivracht.
  • Toevoegen aan bestaande combivracht - Als deze optie is geselecteerd, verschijnt het dialoogvenster Combivrachten waarin u een of meer combivrachten kunt selecteren om toe te voegen. Nadat u op OK hebt geklikt, wordt de pagina Combivracht geopend en kunt u zo nodig de details bewerken. Uw wijzigingen opslaan
  • Verwijderen uit combivracht - Als deze optie is geselecteerd, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat de geselecteerde zendingen moeten worden verwijderd uit de betreffende combivrachten.
  NB

  Met deze knoppen wordt het scherm automatisch vernieuwd. Alleen de beschikbare knoppen worden weergegeven.

  Het koptekstgedeelte bevat een overzicht van de vrachtgegevens.

  Lading
  Dit nummer wordt overgebracht vanuit het ERP-systeem. De nummerreeks kan worden aangepast.
  Type
  Dit veld geeft het type lading aan:
  • Vracht: Geeft een afzonderlijke verzameling van een of meer zendingen aan die getransporteerd moeten worden van afzender naar ontvanger via één transportmodus.
  • Pro-formavracht: Geeft een afzonderlijke zending aan.
  Klant
  Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit. De klant wordt ingelezen vanuit het ERP-systeem.
  Naam klant
  Dit veld toont de naam van een klant of klantgroep.
  Vrachtdatum
  Dit veld toont de datum waarop de goederen op transport naar de bestemming zijn gegaan.
  Aankomstdatum
  Dit veld toont de datum waarop de goederen aan de ontvanger worden afgeleverd.
  Status
  Deze tabel toont de status van de vracht:
  Status Omschrijving
  Nieuw
  Geannuleerd
  Voltooid

  Vracht is voltooid.

  Het CarrierRoute-BOD met het vrachtnummer en de lijst met inbegrepen zendingen is ontvangen.

  Alle inbegrepen zendingen hebben de status Verzonden.

  Afdrukbaar De status Afdrukbaar maakt het mogelijk om zendingsdocumenten herhaaldelijk af te drukken na de ontvangst van BOD's. De status Afdrukbaar is van toepassing als de BOD's de volgende specificaties bevatten:
  • Zending klaargezet
  • Route vervoerder geselecteerd door vervoerder
  • Indien een of meer facturen bestaan, wordt elke factuur op pro-forma gezet
  • Voor elk van deze BOD's is ook de validatiestatus PrintDocuments vereist
  Niet-voltooid De status Niet-voltooid wordt toegewezen nadat het CarrierRoute-BOD is ontvangen, maar voordat aan alle inbegrepen zendingen de status Verzonden wordt toegekend.
  Verwerkt De status Verwerkt wordt toegewezen nadat alle taken zijn uitgevoerd voor deze vracht.
  Gearchiveerd
  Verwerkingsstatus
  Dit veld geeft de verwerkingsstatus aan:
  • Gelukt: Het bericht is overgebracht.
  • Mislukt: Het bericht kon niet worden overgebracht.
  • Opnieuw valideren: Dit veld is bedoeld voor toekomstig gebruik.
  • Waarschuwing: De overdracht van het bericht heeft een foutmelding veroorzaakt.
  Modus
  Dit veld geeft de vrachtmodus aan:
  • Directe vracht: Het transport moet direct worden verzonden van de productielocatie naar de bestemming (OEM, Original Equipment Manufacturer). In deze modus is de verzenden aan-locatie de verzenden aan-locatie van de OEM.
  • Interne indirecte vracht: Het transport wordt voltooid via een logistieke partner die zich bevindt bij de OEM. De goederen worden direct naar de ESP (External Logistics Service Provider) verzonden. In een tweede stap worden ze bij de OEM afgeleverd. Met deze modus is de verzenden aan-locatie van de bron die van de ESP, terwijl de verzenden aan-locatie van het doel die van de OEM is. De ESP bevindt zich op de productievestiging van de OEM.
  • Externe indirecte vracht: Het transport wordt uitgevoerd door een externe logistieke partner (ESP). De goederen worden direct naar de ESP (External Logistics Service Provider) verzonden. In een tweede stap worden ze bij de OEM afgeleverd. Met deze modus is de verzenden aan-locatie van de bron die van de ESP, terwijl de verzenden aan-locatie van het doel die van de OEM is.
  Verpakkingsstatus
  Dit veld toont de status van de verpakking. De statussen Niet verpakt, Gedeeltelijk verpakt of Gedeeltelijk niet verpakt geven aan dat de verpakking handmatig moet gebeuren.

  De volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Niet verpakt: Niet verpakt
  • Gedeeltelijk verpakt: Gedeeltelijk verpakt
  • Verpakt: Volledig verpakt
  • Gedeeltelijk niet verpakt: Gedeeltelijk verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  • Niet verpakt: Bewust niet verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

  Route
  Dit veld toont de routecode van de vracht.
  Als het selectievakje Juliaanse dag toevoegen aan routeveld in verzender in de codelijst Customers is ingeschakeld, wordt de route van de vracht ingekort tot de laatste drie cijfers. Vervolgens wordt deze samengevoegd met de Juliaanse dag. Deze informatie wordt gepubliceerd in het veld Route en in de zendingsdocumenten.
 5. Vouw Informatie verzenden-aan uit.
 6. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Verzenden aan
  Dit veld geeft de locatiecode aan die samen met de verzenden aan-naam wordt gebruikt om te bepalen waarnaar de goederen worden verzonden.

  Als goederen bij een externe serviceprovider (ESP) worden afgeleverd, geeft dit veld de Verzenden aan-locatie van de ESP aan.

  Naam
  Bekijk de naam van de locatie die wordt gebruikt met de verzenden aan-ID om aan te geven waarnaar goederen worden verzonden of geef deze naam op.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  EDI-fabriek
  Dit veld geeft het nummer van de productievestiging van de klant aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. Het nummer van de productievestiging wordt door de EDI-vrijgaven van de klant ondersteund.
  EDI verzenden aan
  Dit veld geeft de klant-ID van de specifieke locatie aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. De EDI verzenden aan wordt overgebracht door de EDI-berichten van de klant.
 7. Vouw Doel informatie verzenden aan uit.
  Verzenden aan-doel

  Dit veld wordt alleen gebruikt als het verzenden aan-adres toebehoort aan een externe logistics serviceprovider (LSP).

  Met Verzenden aan wordt aangegeven waar de goederen worden afgeleverd. Dat wil zeggen: dit is de locatie van de LSP. Als de goederen eerst bij een LSP worden afgeleverd, toont dit veld de uiteindelijke bestemming. Het veld geeft de ID van de locatie aan waar de goederen uiteindelijk worden afgeleverd.

  Naam
  Dit veld toont de locatie waarop de goederen worden afgeleverd. Als de goederen eerst bij een externe serviceprovider worden afgeleverd, toont dit veld de naam van de uiteindelijke bestemming.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
 8. Vouw Klantgegevens uit.
  Klant
  Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit. De klant wordt ingelezen vanuit het ERP-systeem.
  Naam klant
  Dit veld toont de naam van een klant of klantgroep.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Verantwoordelijke
  Dit veld toont de verantwoordelijke persoon aan de kant van de klant.
  Telefoon
  Het telefoonnummer van de klant wordt weergegeven.
  Fax
  Dit veld toont het faxnummer van de klant.
  E-mails
  De e-mailadressen van de klant worden weergegeven.
  ASN-annulering ondersteund
  Dit selectievakje geeft aan of ASN-annuleringen worden ondersteund. Zie Een ASN annuleren.
 9. Vouw Informatie verzenden-van uit. Dit gedeelte bevat gewoonlijk informatie over de locatie van het magazijn.
 10. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Verzenden van
  De Verzenden van-ID wordt gebruikt met de Verzenden van-naam om een locatie binnen een organisatie aan te geven. Vanuit deze locatie, bijvoorbeeld een magazijn, wordt een zending verzonden. Zie Informatie verzenden-van configureren.
  Naam
  De Verzenden van-ID wordt gebruikt met de Verzenden van-naam om een locatie binnen een organisatie aan te geven. Dit is de locatie van waaruit een zending wordt verzonden, bijvoorbeeld een magazijn.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld geeft het land aan waarin het artikel is geproduceerd.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Extern nummer leverancier
  Dit veld toont het externe nummer van de leverancier. Een leverancier is een firma buiten uw organisatie die tegen betaling materialen aanlevert.
  Verantwoordelijke
  Dit veld toont de persoon die verantwoordelijk is voor deze specifieke klantrelatie of verzenden-aanrelatie aan de kant van de leverancier.
  NB

  Als het element LastModificationPerson wordt aangeleverd via het Shipment-BOD, toont het veld Verantwoordelijke de inhoud van het element LastModificationPerson.

  Laatst gewijzigd door
  Als het element LastModificationPerson wordt aangeleverd door het Shipment-BOD, wordt de waarde van het element weergegeven in het veld Last Modified By. Het verwijst naar de persoon die verantwoordelijk is.
  Telefoon
  Het telefoonnummer van Verzenden-van wordt weergegeven.
  Fax
  Het faxnummer van Verzenden van wordt weergegeven.
  E-mails
  De e-mailadressen van Verzenden-van worden weergegeven.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

  Locatie
  Dit veld toont de code waarmee de locatie van de financiële entiteit wordt aangegeven.
 11. Klik op het tabblad Vervoerder en transport.
  Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Documentdatum
  Dit veld toont de datum waarop het document is aangemaakt.
  Verwachte aankomstdatum
  Voor bepaalde handelspartners, bijvoorbeeld PSA, is het nodig de verwachte aankomstdatum (verwachte leverdatum) te vermelden die de klant oorspronkelijk heeft doorgegeven. Deze datum kan worden verzonden ter aanvulling of in plaats van de geplande leveringsdatum.
 12. Vouw Informatie transport uit.
 13. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Transportmethode 1
  Dit veld toont het identificatietype van een vrachtverplaatsing.
  NB

  U kunt de standaardinstellingen configureren.

  • PRO-nummer: Een PRO-nummer (progressief nummer) is een trackingnummer dat door sommige vervoerders wordt gebruikt voor vrachtverplaatsing. Als een vervoerder een PRO-nummer toepast op een vracht, ontvangt u daarover een e-mail van een boekingsagent.
  • Basisnummer luchtvrachtbrief: Een basisnummer wordt toegewezen aan de gehele zending. Het luchttransportbedrijf levert het nummer van de luchtvrachtbrief dat is toegewezen aan uw zending. Dit nummer wordt in de luchtvracht als onderdeel van de luchtvrachtbrief gebruikt.
  • Intern nummer luchtvrachtbrief: Een interne luchtvrachtbrief ('House Air Waybill') is een contract waarin het transport naar een klant is vastgelegd. Het interne nummer van de luchtvrachtbrief is een referentienummer dat aan het transportdocument is toegewezen door de vervoerder van de luchtvracht. Dit nummer wordt niet volgens een bepaalde standaard aangemaakt.
  • Transactiecode: De transactiecode is een vereist onderdeel van de verzendorder.
  • Basisnummer zeevaartvrachtbrief ('Master Ocean Bill of Lading Number'): Een zeevaartvrachtbrief ('Ocean Bill of Lading') dient als factuur voor de lading en als contract voor het transport tussen de exporteur en de vervoerder. Een basisnummer wordt toegewezen aan de gehele zending.
  • Intern nummer zeevaartvrachtbrief ('House Ocean Bill of Lading Number'): Het interne nummer van de zeevaartvrachtbrief is een referentienummer dat aan het transportdocument is toegewezen door de vervoerder van de zeevracht.
  • Nummer apparatuur: Het sequentiële, of numerieke, gedeelte van het codenummer van een apparatuurunit.
  • Zegelnummer: Het zegelnummer is het nummer van het zendingszegel dat de klant uitgaf voor de beveiliging van de zending.
  • Kenteken: Elke truck heeft een kenteken met een unieke ID. Deze ID mag bestaan uit cijfers en letters.
  • Bordero-nummer: Een bordereau is een lijst met informatie over ontvangers, afzenders, productnamen, enz. Bovendien is informatie opgenomen over hoe met de vracht moet worden omgegaan tot het moment van aflevering. De bordero wordt verzonden met de vrachtgoederen.
  • Algemeen ladingnummer: Het begrip algemene lading verwijst naar goederen die afzonderlijk verzonden moeten worden.
  • Nummer pakje: Het trackingnummer voor een pakje wordt gewoonlijk aangeleverd door pakketdiensten.
  • Nummer luchtvrachtbrief: Op elke luchtvrachtbrief wordt een trackingnummer geplaatst dat kan worden gebruikt om de voortgang van het pakket te volgen in het zendingsproces en om de zendingsinformatie te bevestigen.
  • Naam voertuig/vaartuig: De naam van het voertuig/vaartuig is onderdeel van de voertuig-/vaartuiginformatie voor elke zending.
  • Trackingnummer: Dit is het expressvrachtnummer van de koeriersdienst, expressvracht- of pakketdienst.
  Transportmethode 2
  Geef een aanvullend transportmiddel op.
  Transportmethode 3
  Geef een aanvullend transportmiddel op.
  Klantvrachtnummer
  Dit veld toont de transport-ID van de vervoerder die wordt gebruikt voor het transport van goederen. Deze ID is voorgedefinieerd door de klant. De transport-ID is vergelijkbaar met het vrachtnummer van een klant of met een ophaalbladnummer dat leveringen in één vracht combineert. De transport-ID kan worden gebruikt in ASN-documenten en op printouts.
  Vrachtcode
  Deze code geeft de vrachtgroep aan waartoe de regel behoort: Vrachtvrij, Port te betalen of Vracht van derden.
  Autorisatienummer
  Dit veld toont het autorisatienummer van het transport.
  Redencode
  Dit veld toont de code die hoort bij de reden voor het overschijden van de transportkosten.
  Zie 'De AETC-procedure begrijpen'.
  Verantwoordelijkheidcode
  Dit veld toont de code waarmee de verantwoordelijkheid voor het overschrijden van de transportkosten wordt aangegeven.

  Zie 'De AETC-procedure begrijpen'.

  Transportmethode-ID 1
  Geef het trackingnummer voor het pakje op (dit nummer wordt gewoonlijk door expressdiensten aangeleverd). Afhankelijk van het transportmiddel kan het trackingnummer bijvoorbeeld een kenteken zijn (van een truck).
  Transportmethode-ID 2
  Geef het trackingnummer op voor pakjes die vallen onder transportmiddel 2.
  Transportmethode-ID 3
  Geef het trackingnummer op voor pakjes die vallen onder transportmiddel 3.
  Leveringsvoorwaarden
  Dit veld toont de code voor de leveringsvoorwaarden.
  Omschrijving leveringsvoorwaarden
  Dit veld toont een omschrijving van de code van de leveringsvoorwaarden.
  Leveringsvoorwaarden - aangegeven plaats
  Dit veld toont de locatie waar het eigendom of aanspraak op de goederen wordt overgedragen.
  Transportdocument is verzonden
  Als u dit selectievakje inschakelt, worden door de TSB-generator de transport- en zendingsdocumenten geprint volgens de VDA 4939-aanbeveling. Deze procedure bestaat uit twee fasen:
  • Er wordt een Shipment-BOD verzonden naar Transformatie wanneer de ASN-taak voor de eerste keer wordt uitgevoerd. Dit BOD wordt naar de generator verzonden door Transformatie, waar de verwerking wordt voltooid. Als het BOD succesvol is verwerkt, wordt dit selectievakje ingeschakeld. Dit proces wordt gewoonlijk automatisch uitgevoerd.
  • Als u het EDI-ASN wilt aanmaken, moet u het ASN-taakproces voor deze vracht handmatig uitvoeren. U kunt dit doen wanneer het selectievakje is ingeschakeld. De BOD's worden opnieuw doorgegeven aan Transformatie en het EDI-ASN wordt gegenereerd. Het selectievakje wordt vervolgens uitgeschakeld.
  Code omschrijving vervoerswijze
  Dit veld geeft aan op welke wijze de vervoerder artikelen vervoert. Mogelijke opties zijn: Standaard truck met of zonder trailer, Semi-trailer, Truck met schuifvloertrailer, enz.
 14. Vouw Informatie vervoerder uit. Dit gedeelte bevat informatie over de vervoerder die het transport van de vracht uitvoert.
 15. Controleer de informatie over de vervoerder die het transport van de vracht heeft uitgevoerd of geef deze informatie zo nodig op:
  Vervoerder
  De vervoerder is de partij die het transport van goederen van het ene naar het andere punt uitvoert.
  Naam vervoerder
  Dit veld toont de naam van de vervoerder.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Extern nummer vervoerder
  Dit veld toont het vervoerdersnummer van de klant. Dit veld wordt gebruikt door handelspartners op pakbonnen en vrachtbrieven ('waybills').
  SCAC
  De SCAC-code (Standard Carrier Alpha Code, standaard lettercode van vervoerder) is een unieke code die wordt gebruikt om transportbedrijven te identificeren.
  Verantwoordelijke
  Dit veld toont de verantwoordelijke persoon aan de kant van de vervoerder.
  Telefoon
  Het telefoonnummer van de vervoerder wordt weergegeven.
  Fax
  Dit veld toont het faxnummer van de vervoerder.
  E-mails
  De e-mailadressen van de vervoerder worden weergegeven.
  NB

  Als u het interfacetype of de servicevariant in de vrachtweergave wijzigt, moet u de configuratie opnieuw laden.

 16. Vouw Informatie subcontractant vervoerder uit.
 17. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Vervoerder
  Dit veld toont de subcontractant van de vervoerder. Hoewel de vervoerder verantwoordelijk is voor de supervisie over het transportproces, worden delen van het transport vaak uitbesteed aan subcontractanten.
  Naam subcontractant vervoerder
  Dit veld toont de naam van de subcontractant van de vervoerder.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Extern nummer subcontractant vervoerder
  Dit veld toont het nummer van de subcontractant van de vervoerder dat door de subcontractant wordt gebruikt.
  SCAC
  De SCAC-code (Standard Carrier Alpha Code, standaard lettercode van vervoerder) is een unieke code die wordt gebruikt om transportbedrijven te identificeren.
  Verantwoordelijke
  Dit veld toont de verantwoordelijke persoon aan de kant van de subcontractant van de vervoerder.
  Telefoon
  Het telefoonnummer van de subcontractant van de vervoerder wordt weergegeven.
  Fax
  Dit veld toont het faxnummer van de subcontractant van de vervoerder.
  E-mails
  De e-mailadressen van de subcontractant worden weergegeven.
 18. Vouw Informatie tussenvervoerder uit.
 19. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Tussenvervoerder
  De tussenvervoerder moet buitenlandse handelstransacties regelen. Buitenlandse handelstransacties zijn transacties waarbij goederen door een land gaan zonder dat de goederen in dit land worden opgeslagen, gewijzigd of verwerkt.
  Naam tussenvervoerder
  Dit veld toont de naam van de tussenvervoerder.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Extern nummer tussenvervoerder
  Dit veld toont het tussenvervoerdersnummer dat door de tussenvervoerder wordt gebruikt.
  SCAC
  De SCAC-code (Standard Carrier Alpha Code, standaard lettercode van vervoerder) is een unieke code die wordt gebruikt om transportbedrijven te identificeren.
  Verantwoordelijke
  Dit veld toont de verantwoordelijke persoon aan de kant van de tussenvervoerder.
  Telefoon
  Het telefoonnummer van de tussenvervoerder wordt weergegeven.
  Fax
  Dit veld toont het faxnummer van de tussenvervoerder.
  E-mails
  De e-mailadressen van de tussenvervoerder worden weergegeven.
 20. Vouw Informatie over vracht van derden uit.
 21. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  ID
  Dit veld toont de ID van de derde partij die verantwoordelijk is voor de betaling van de vrachtkosten.
  Naam
  Dit veld toont de naam van de derde partij.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Telefoon
  Het telefoonnummer van de derde partij wordt weergegeven.
  Fax
  Dit veld toont het faxnummer van de derde partij.
  E-mails
  De e-mailadressen van de derde partij worden weergegeven.
 22. Klik boven in het venster op Configuratie weergeven.
  U kunt de configuratiegegevens controleren die worden gebruikt om te bepalen welk soort printout moet worden geprint. Deze informatie wordt voor elke type label of document getoond.
  Als u de weergegeven informatie wilt wijzigen, dient u de basisgegevens te bewerken. Vervolgens klikt u op Configuratie opnieuw laden om de configuratiegegevens bij te werken.
 23. Controleer de volgende informatie:
  Type vrachtbrief
  Een vrachtbrief ('waybill') is een transportdocument waarmee een contract wordt bevestigd tussen een vervoerder en een vervoersklant voor het transporteren van goederen. Typen vrachtbrief zijn bijvoorbeeld een luchtvrachtbrief, CMR-vrachtbrief of spoorvrachtbrief. U kunt basisgegevenscodes gebruiken om vrachtbrieftypen te beheren.
  Type EDI-vrachtbrief
  Een EDI-vrachtbrief ('EDI waybill') volgens VDA 4912 is een vrachtbrief die wordt verzonden via EDI samen met een ASN. De vrachtbrief bevat een samenvatting van het ASN.
  Type verpakkingslijst
  Het type verpakkingslijst wordt gebruikt om een printtaak aan te maken als deel van de taak Verpakkingslijst printen of Verpakkingslijstlabels printen.
  Type pakbon
  Een pakbon is een document dat de inhoud van een zending vermeldt. De pakbon wordt aangemaakt door de vervoerders van de zending en meegestuurd met de zending. U kunt basisgegevenscodes gebruiken om pakbontypen te beheren.
  Minimumstatus voor verwerken van taak op pakbon
  Selecteer de minimumstatus die het document voor het printen moet hebben.

  De tabel toont de beschikbare statussen.

  NB

  De statussen worden opgehaald uit de codelijst TaskProcessingForStatus.

  Status Omschrijving
  Vracht voltooid Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. Dit BOD heeft de status Voltooid of Verwerkt. Alle in de vracht inbegrepen zendingen hebben de status Verzonden.
  Afdrukbare vracht Voor deze vracht zijn het SyncCarrierRoute-BOD, het SyncShipment-BOD en een optioneel SyncInvoice-BOD verwerkt. Alle zendingen van de vracht hebben de status Afdrukbaar. Deze status maakt het mogelijk om ook vrachten met de status Voltooid te verwerken.
  Factuur Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. De vracht heeft de status Voltooid of Verwerkt. De Geprijsd-status van de vracht is Geprijsd via factuur.
  Modus Niet printen De taak kan niet worden verwerkt.
  Pro-formafactuur Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. De vracht heeft de status Voltooid of Verwerkt. De status Geprijsd van de vracht is Geprijsd via pro-formafactuur, Gemengde prijzen of Geprijsd via factuur.
  Vrijgegeven zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben minstens de status Vrijgegeven.
  Verzonden zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben minstens de status Verzonden.
  Klaargezette zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben minstens de status Klaargezet.
  Labeltype Master
  Het Master-label wordt gebruikt op een transportmateriaalverwerkingseenheid met binnenverpakking die hetzelfde artikel bevat. Het label geeft doorgaans informatie over de transportmateriaalverwerkingseenheid en het artikel dat deze bevat. Selecteer een van de volgende labeltypes:
  • VDA 4902-label (standaard)
  • AIAG B-10
  • AIAG B-3
  • Continental-label
  • Destination-label
  • ETI9-label
  • Global Transport-label
  • Artikellabel
  • MAT-label
  • Mixed Load-label
  • Geen labeltype
  • Odette-label
  • VDA 4902-label met code gegevensmatrix
  Labeltype Single
  In het algemeen wordt het labeltype Single gebruikt voor een op zichzelf staande binnenverpakking, die slechts één soort artikel bevat. Met dit labeltype wordt de verpakkingseenheid en het artikel dat deze bevat aangeduid. Volgens VDA 4902 kan dit label ook worden gebruikt voor verpakkingseenheden waarvoor geen label is geprint voor de binnenverpakking.
  Labeltype Mixed
  Het labeltype Mixed wordt gebruikt op een transportmateriaalverwerkingseenheid met binnenverpakkingen van verschillende artikelen. Normaal geeft het informatie over de transportmateriaalverwerkingseenheid, de leverancier en de ontvanger. Soms staat op het label een lijst van de artikelen die de verpakking bevat. Dit is vooral het geval wanneer het label wordt gebruikt als onderdeel van GTL-implementaties die deze informatie in een 2D-streepjescode gebruiken.
  Labeltype Destination
  Dit label wordt gebruikt per transportmateriaalverwerkingseenheid. Het biedt alleen de bestemming voor de transportmateriaalverwerkingseenheid. Het bevat geen artikelinformatie.
  Labeltype Mixed Load
  In tegenstelling tot het labeltype Mixed wordt dit label gebruikt om te wijzen op een gemengde transportmateriaalverwerkingseenheid. Meestal bevat het alleen het onderschrift MIXED LOAD en geen andere informatie. Het wordt samen gebruikt met het label Transport Handling Unit Packing List of een lijst van Mixed Master-labels.
  Waarschuwing
  Dit label mag niet worden verward met de B10- en B16-labels. Dit zijn, in de terminologie die in het onderdeel Verzending wordt gebruikt, Mixed labels.
  Labeltype Mixed Master
  Dit label identificeert een specifiek artikel als onderdeel van een transportmateriaalverwerkingseenheid. Het wordt gebruikt voor gemengde buitenverpakkingen en gewoonlijk worden meerdere Mixed Master-labels geprint.
  Waarschuwing
  Verschillende handelspartners gebruiken verschillende criteria om te bepalen wanneer een label moet worden geprint. Dit label wordt doorgaans samen met een labeltype Mixed Load of Mixed gebruikt.
  Labeltype Quick Receive
  Dit labeltype vergemakkelijkt het proces van de ontvangst van zendingen. Het bevat gewoonlijk alleen het zending- of ASN-nummer in streepjescode-indeling. Het maakt de ontvangst van een transportmateriaalverwerkingseenheid, zending of verpakkingseenheid mogelijk door het scannen van een 1D-streepjescode.
  NB

  Het Quick Receive-label wordt geprint als onderdeel van de printQuickReceiveLabelsTask. De instelling Labeltype Quick Receive wordt gebruikt om een vrachtlabel, zendingslabel of meerdere transportmateriaalverwerkingseenheidlabels te configureren voor het printen.

  Labelmodus Quick Receive

  Selecteer de labelmodus voor het labeltype Quick Receive.

  Deze tabel toont de beschikbare labelmodi.

  Labeltype Omschrijving
  Label Quick Receive per vracht De modus Label Quick Receive per vracht wordt gebruikt om de ontvangst van vrachten te vergemakkelijken.
  Label Quick Receive per zending De modus Label Quick Receive per zending wordt gebruikt om de ontvangst van zendingen te vergemakkelijken.
  Label Quick Receive per transportmateriaalverwerkingseenheid De modus Label Quick Receive per transportmateriaalverwerkingseenheid wordt gebruikt wanneer de transportmateriaalverwerkingseenheid gelabeld moet worden met een Quick Receive-label.
  Minimumstatus voor verwerken van taak label Quick Receive
  Dit veld toont de minimumstatus die is vereist om een Quick Receive-label te kunnen verwerken.
  Labeltype verpakkingslijst voor transportmateriaalverwerkingseenheid
  Dit labeltype wordt gebruikt voor alle soorten verpakkingslijsten op de transportmateriaalverwerkingseenheid.

  Voorbeeld: De Mixed Master Load List van Ford, die het Mixed Master-label vervangt en elk artikel van een transportmateriaalverwerkingseenheid bevat. Het artikelnummer en de hoeveelheid worden geprint in een voor mensen leesbare vorm. Ze worden ook afgedrukt als streepjescodes.

  Labeltype Pack
  Binnenverpakkingen kunnen verschillende artikelen bevatten en ze kunnen pakken bevatten. Een pak bevat meestal een specifiek artikel. Een pak kan gelabeld zijn. Voor dit scenario is een Pack-label vereist.

  Een verpakkingseenheid bevat bijvoorbeeld duizend schroeven die verpakt zijn in twintig zakken met elk vijftig schroeven. Elke zak is gelabeld met een Pack-label; de verpakkingseenheid is gelabeld met een Single-label of een Mixed Single-label.

  Tussenverpakkingen gebruiken op ASN
  Waarschuwing
  Schakel dit selectievakje alleen in als uw handelspartner hier expliciet om vraagt. Tussenverpakkingen zijn verpakkingseenheden waaraan geen andere rol is toebedeeld in de verpakkingsstructuur. U kunt dit selectievakje inschakelen als u met ten minste drie 'echte' verpakkingsniveaus (geen aanvullende verpakkingstoebehoren) werkt. Het buitenste verpakkingsniveau bestaat uit het niveau Outer Master of Outer Mixed. Het binnenste niveau wordt aangegeven met het Single-verpakkingsniveau. Het tussenniveau wordt gevuld met tussenverpakkingen. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden tussenverpakkingen beschouwd als aanvullende verpakkingstoebehoren. Alle dozen erin worden direct toegewezen aan de parent-verpakkingseenheid van deze verpakking.
  ASN-type
  Met dit veld wordt het type Advanced Ship Notice aangegeven. De volgende typen zijn beschikbaar:
  • Geen ASN-type
  • ASN na alle facturen verwerken
  • ASN na alle pro-formafacturen verwerken
  • Standaard
  • Zending verzendopdracht
  ASN-annulering ondersteund
  Dit selectievakje geeft aan of ASN-annuleringen worden ondersteund. Zie Een ASN annuleren.
  Afhaalproces
  Dit selectievakje geeft aan dat er een ophaalproces is gebruikt voor deze klant.

  Het ophaalbladbericht is een bericht van een klant aan zijn leveranciers en transporteurs. Het biedt informatie over het ophalen van materialen op de locatie van de leverancier en de levering van materiaal op de ontvangende locatie. De detailvoorwaarden staan in het contract of de order.

  Land van oorsprong printen
  Schakel dit selectievakje in om het land van oorsprong op de pakbon te printen volgens DIN 4994.
  Werkstroomnaam
  Dit veld bevat de naam van de werkstroom. Een werkstroom bevat een samenvatting van taken die kunnen worden toegewezen aan groepen klanten. In de Automotive-werkstroom kunnen bijvoorbeeld het CarrierRoute-BOD en Shipment-BOD de aanmaak van een vracht activeren. De Automotive-werkstroom omvat de volgende taken:
  • Labels afdrukken voor afzonderlijke verpakkingseenheden
  • Labels afdrukken voor master-verpakkingseenheden
  • Pakbon printen
  • Vrachtbrief printen
  • ASN publiceren
  • EDI-vrachtbrief printen
  • Vracht archiveren
  Handelspartner
  Dit veld bevat de handelspartner. De handelspartners worden beheerd als basisgegevenscodes.
  Taal
  Dit veld toont de taal waarin de documenten worden geprint.
  Taal van exportdocumenten
  Dit veld toont de taal waarin exportgerelateerde documenten worden geprint.
  Modus samenvoeging verpakkingseenheden
  Dit veld toont hoe verpakkingseenheden worden samengevoegd voor het printen van labels.
  NB

  Een master-verpakkingseenheid is een verpakkingseenheid op het hoofdniveau, niveau 1, die een of meer subverpakkingseenheden bevat, bijvoorbeeld een pallet. Een Master-verpakkingseenheid bevat geen verzonden goederen.

  • Niet samenvoegen: Er worden geen verpakkingseenheden samengevoegd.
  • Master-verpakkingseenheden samenvoegen: Elke verpakkingseenheid met de rol Master wordt samengevoegd tot een verpakkingseenheid met de rol Single. Alle artikelen in binnenverpakkingseenheden worden toegewezen aan de verpakkingseenheid met de rol Single. Alle binnenverpakkingseenheden worden ingesteld op verpakkingstoebehoren. Voor alle Master-verpakkingseenheden wordt een Single-label geprint.
  • Single-pallet samenvoegen tot Master: Elke verpakkingseenheid met de rol Single van het verpakkingstype Pallet die geen deel uitmaakt van een buitenverpakkingseenheid, wordt ingesteld op de rol Master. Er wordt een Master-label geprint.
  Consolidatiemodus artikelen
  Dit kenmerk bepaalt hoe de elementen van twee verpakkingseenheden als 'gelijk' kunnen worden geïdentificeerd. Met dit veld kunt u de handelspartnerspecifieke criteria opgeven aan de hand waarvan wordt bepaald of er labels voor Mixed-pallets moeten worden geprint. Door de Consolidatiemodus artikelen te configureren, kunt u voor elke handelspartner afzonderlijk aangeven welke zendingsregels er als gelijksoortige posities moeten worden gezien.
  • Modus Geen label: Per zending en zendingsregelnummer.
  • Per artikel: Twee artikelen worden als gelijk beschouwd als de artikelnummers gelijk zijn. Alle andere eigenschappen worden genegeerd.
  • Per artikel en partij: Twee artikelen worden als gelijk beschouwd wanneer de interne artikelnummers en het partijnummer van deze artikelen identiek zijn.
  • Per artikel en partij en order
  • Per artikel en partij en RAN of Kanban
  • Per artikel en order
  • Per artikel en RAN of Kanban

  Afhankelijk van de gekozen instelling wordt er een label van het type Master of Mixed geprint voor de pallet.

  Patroon type verpakkingseenheid klant
  Geef het Aantal lagen om toe te voegen op om het aantal lagen toe te voegen aan het type verpakkingseenheid dat wordt aangegeven door Infor LN. Tijdens de berekening van de verpakkingseenheidstructuur wordt het aantal lagen berekend. Dit wordt gedaan door het aantal verpakkingseenheden met inhoud te delen door het aantal verpakkingseenheden per laag. Het resultaat wordt opgeteld bij het nummer van de laadeenheid, dat wordt opgeslagen als het nummer van de klantverpakkingseenheid van de pallet.
  NB

  Voor de berekening is de instelling Aantal lagen om toe te voegen vereist. Pas deze instelling aan in het veld Patroon voor indeling type verpakkingseenheid voor klant van de respectievelijke klantcode of handelspartnercode.

  Kostenpost voor Clause 92
  Dit veld toont de kostenpost voor de Clause 92-procedure van FIAT Chrysler Automobiles. Op basis van het contract voor het betreffende artikel, kan de leverancier volgens Clause 92 kosten terugvragen als hij noodgedwongen verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik moest inzetten. Dit kan het geval zijn als er retourneerbare verpakkingseenheden hadden moeten worden gebruikt, maar niet aanwezig waren.
  NB

  De naam van het artikel moet overeenkomen met de naam van het artikel in het ERP-systeem.

  Nummer fabrikant
  Dit veld toont het nummer van de fabrikant waarnaar wordt verwezen op de zendingsdocumenten en -labels.
  Productielocatie
  Dit veld geeft de productielocatie aan waarnaar wordt verwezen op zendingsdocumenten en -labels.
  Zendingsregels opsplitsen op RAN/KANBAN
  Met dit selectievakje wordt bepaald of artikelhoeveelheden van zendingsregels worden gegroepeerd op RAN/KANBAN-nummers. Als dit selectievakje is geselecteerd, mogen de artikelhoeveelheden van dozen die artikelen met hetzelfde artikelnummer en verschillende RAN/KANBAN-nummers bevatten, niet worden geaggregeerd.
  NB

  Deze configuratie is bijvoorbeeld voor de handelspartners Renault en PSA vereist.

  Controleer homogeniteit verpakkingseenheden
  Met dit selectievakje wordt aangegeven of een speciaal onderzoek van de structuur van de verpakkingseenheid actief is. De controle kan worden geactiveerd in de basisgegevens voor handelspartners en klanten. De opties Ongelijksoortig, Gelijksoortig en Onbekend kunnen op zendingsregelniveau worden beheerd.
  NB

  Deze functie wordt bijvoorbeeld vereist door de handelspartners Renault en PSA.

  Artikel verpakkingseenheid toevoegen aan ASN

  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het artikel in de verpakkingseenheid toegevoegd aan het ASN dat wordt gepubliceerd.

  NB

  Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld voor alle klanten die bij FIAT Chrysler Automobiles Noord-Amerika horen. Selecteer Artikel verpakkingseenheid toevoegen aan ASN op het tabblad Waarden 2 van de codelijst Customers om het selectievakje vooraf te configureren.

  CUM voor verpakkingseenheden berekenen
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden in Verzending verpakkingseenheid-CUM's voor herbruikbare verpakkingseenheden berekend.
  Juliaanse dag toevoegen aan routeveld in vracht
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de route van de vracht ingekort tot de laatste drie cijfers en vervolgens samengevoegd met de Juliaanse dag. Deze informatie wordt vervolgens gepubliceerd in het veld Route op de pagina Vrachten in Verzending en in de zendingsdocumenten.