Volgnummers

Met Volgnummers kunnen gebruikers de aanmaak van volgnummers beheren. Op de pagina Volgnummers kunt u volgnummerdefinities weergeven, aanmaken, bewerken, resetten, kopiëren en verwijderen.

De volgende taken kunnen worden uitgevoerd op de pagina Volgnummers:

  • Geef de vereiste nummerbereiken op.
  • Een patroon definiëren voor het opmaken van een getal met of zonder voorloopnullen.
  • Een gedefinieerd voor- en achtervoegsel gebruiken om volgnummers aan te maken.
  • Het huidige nummer handmatig resetten om het aan te passen aan jaarlijkse wijzigingen.
  • Verschillende nummerbereiken definiëren op verschillende hiërarchieniveaus. U kunt de volgnummering opgeven op het niveau van de tenant of financiële entiteit. Daarnaast kan de nummering worden gedefinieerd voor een bepaalde handelspartner, klant en verzenden aan.
  • Een waarschuwing definiëren voor een overloop wanneer de huidige waarde de geconfigureerde maximum waarde bereikt.

De volgnummerdefinities worden gebruikt op de pagina Combivrachten in het gebied Verzending om verwerkte combivrachten automatisch te nummeren. Dit is gewoonlijk vereist als automatisch nummeren voor het specifieke bedrijfsproces niet wordt ondersteund in het ERP-systeem.

Als u naar opeenvolgende nummerdefinities wilt zoeken, geeft u filtercriteria op in de invoervelden van de vereiste kolommen.

Als u de detailinstellingen wilt bekijken, klikt u op de drill-downknop van de volgnummerdefinitie.