Codes exporteren

Codes exporteren:

  1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
  2. Klik op de drill-downknop van een coderegel.
  3. Klik op Bewerken.
  4. Selecteer een of meer codes in de lijst Eigenschappen codelijst en klik op Exporteren.
    De codes worden geƫxporteerd naar een XML-bestand op uw lokale computer.