Het EDI 824-document voor een ASN-bericht controleren

In de detailweergave van de pagina Berichten beheren kunt u het EDI 824-document voor een eerder gepubliceerd ASN-bericht bekijken en controleren. De gebruiker ontvangt in de volgende gevallen een waarschuwingsbericht: Een EDI 824-document vermeldt een fout in het eerder verzonden ASN-bericht of de gedefinieerde wachttijd voor het EDI 824-document is overschreden. U kunt de reden voor de waarschuwing controleren om het probleem op te lossen en het betreffende ASN-bericht te corrigeren.

Het EDI 824-document voor een eerder gepubliceerd ASN-bericht controleren:

 1. Selecteer Transformatie > Berichten beheren.
 2. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst van het veld EDI 824-document ontvangen? kolom:
  • Niet verwacht: Een gepubliceerd ASN-bericht waarvoor geen EDI 824-document wordt verwacht. Het bericht wordt gecontroleerd aan de hand van de instelling voor het veld EDI 824-document verwacht op de pagina Partner-ID's.
  • In behandeling Een gepubliceerd ASN-bericht waarvoor een EDI 824-document wordt verwacht. Na de transformatie is de status van het ASN-bericht In behandeling als het veld EDI 824-document verwacht op de pagina Partner-ID's is ingesteld op Verwacht.
  • Ontvangen: Een gepubliceerd ASN-bericht waarvoor een EDI 824-document zonder foutmeldingen is ontvangen. Het transformatieset-proces is voltooid.
  • Gewaarschuwd: Een gepubliceerd ASN-bericht waarvoor in de volgende gevallen een waarschuwingsbericht is verzonden naar de gebruiker:

   Er is een EDI 824-document ontvangen dat fouten in een eerder verzonden ASN-bericht vermeldt.

   Er wordt een EDI 824-document verwacht, maar de opgegeven wachttijd op de pagina Partner-ID's is overschreden.

  Geef verdere zoektermen op, zoals Document-ID of Referentienummer transmissie, om de gefilterde lijst met berichten te beperken.

 3. Klik op de drill-downknop van een ASN-bericht waarvoor een waarschuwingsbericht bestaat.
  De detailweergave van de pagina Berichten beheren wordt geopend.
 4. Klik op EDI 824-document om de inhoud weer te geven van het EDI 824-document dat is ontvangen voor het ASN-bericht.
  De detailweergave van de pagina EDI 824-document wordt geopend.
 5. Controleer de volgende informatie:
  Bevestigingstype aanvraag
  Het Bevestigingstype aanvraag biedt informatie over de geldigheid van de eerder verzonden ASN-berichten:
  • Transactieset geaccepteerd: De EDI-transactie is geaccepteerd.
  • Transactieset geaccepteerd met fouten: De EDI-transactie bevat fouten, maar is geaccepteerd. De fouten moeten worden onderzocht en er moet een oplossing worden gevonden om toekomstige zendingsproblemen te voorkomen.
  • Transactieset afgekeurd: De EDI-transactie is afgekeurd. Het betreffende ASN-bericht moet worden gecorrigeerd en opnieuw naar de klant worden verzonden.
  • Artikel geaccepteerd met fout: De artikelinformatie in het eerder verzonden ASN-bericht bevat fouten, maar is geaccepteerd. De fouten moeten worden onderzocht en er moet een oplossing worden gevonden om toekomstige zendingsproblemen te voorkomen.
  • Artikel afgekeurd: De artikelinformatie in het eerder verzonden ASN-bericht is afgekeurd. Het betreffende ASN-bericht moet worden gecorrigeerd en opnieuw naar de klant worden verzonden.
  Origineel documentnummer
  Het oorspronkelijke documentnummer van het ASN-bericht.
  Origineel documenttype
  Het oorspronkelijke documenttype kan een Zending of een Factuur zijn.
  NB

  Het documenttype Factuur wordt momenteel niet ondersteund.

  Originele documentdatum
  De aanmaakdatum/-tijd van het betreffende ASN-bericht.
  Transactienummer
  Het transactienummer dat wordt gebruikt door het oorspronkelijke ASN-bericht.
  Document-ID
  Dit veld toont het documentnummer van het oorspronkelijke ASN-bericht.
 6. Controleer de lijst Referentie EDI 824-document:
  Code foutomschrijving
  De foutomschrijvingscode die onderling is vastgesteld tussen leverancier en klant.
  Omschrijving fout
  Korte omschrijving van de fout.
  Foutgegevens
  Dit zijn de onjuiste gegevens.
  Code notitiereferentie
  Aanvullende informatie over de foutcode.
  Omschrijving gegevens notitiereferentie
  Aanvullende informatie over de onjuiste gegevens.