Zendingsgegevens bewerken

Gebruik de volgende procedure om de zendingsgegevens te bewerken:

 1. Selecteer Verzending > Vrachten.
 2. Klik op de drill-downknop op de pagina Vrachten om een vracht te selecteren.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Klik op het tabblad Zendingen.
  De zendingen in de vracht worden weergegeven.
  Zending
  Met dit nummer wordt de zending aangegeven. Een zending bestaat uit diverse verpakte artikelen die op een verzenden aan-adres van een klant moeten worden afgeleverd.
  Verzenden aan
  Dit veld geeft de locatiecode aan die samen met de verzenden aan-naam wordt gebruikt om te bepalen waarnaar de goederen worden verzonden.
  Als goederen bij een externe serviceprovider (ESP) worden afgeleverd, geeft dit veld de Verzenden aan-locatie van de ESP aan.
  Naam
  Bekijk de naam van de locatie die wordt gebruikt met de verzenden aan-ID om aan te geven waarnaar goederen worden verzonden of geef deze naam op.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Status
  Dit veld geeft de status van de zending aan:
  • Klaargezet: De status Klaargezet is een voorlopige status. Voor zendingen met deze status kunt u alleen labels printen en een pro-formavracht aanmaken.
  • Verzonden: Wanneer de status van de zending Verzonden is, kan de zending niet meer worden bewerkt in het ERP-systeem.
  • Vrijgegeven: Deze status wordt weergegeven voor geplande zendingen. Zie Geplande zendingen bewerken.
  EDI-fabriek
  Dit veld geeft het nummer van de productievestiging van de klant aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. Het nummer van de productievestiging wordt door de EDI-vrijgaven van de klant ondersteund.
  EDI verzenden aan
  Dit veld geeft de klant-ID van de specifieke locatie aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. De EDI verzenden aan wordt overgebracht door de EDI-berichten van de klant.
  Verpakkingsstatus
  Dit veld toont de status van de verpakking: De statussen Niet verpakt, Gedeeltelijk verpakt of Gedeeltelijk niet verpakt geven aan dat de verpakking handmatig moet gebeuren.

  De volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Niet verpakt: Niet verpakt
  • Gedeeltelijk verpakt: Gedeeltelijk verpakt
  • Verpakt: Volledig verpakt
  • Gedeeltelijk niet verpakt: Gedeeltelijk verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  • Niet verpakt: Bewust niet verpakt in virtuele verpakkingseenheid
 5. Klik op de drill-downknop om de zendingsgegevens te controleren.
 6. Controleer de informatie in de gewenste regel om de details van de zending te openen of geef deze informatie op.
  Zending
  Met dit nummer wordt de zending aangegeven. Een zending bestaat uit diverse verpakte artikelen die op een verzenden aan-adres van een klant moeten worden afgeleverd.
  Documentdatum
  Dit veld toont de datum waarop het document is aangemaakt.
  Vrachtexpediteur
  Dit veld toont het bedrijf dat het transport van de goederen uitvoert.
  Transportmodus
  Het transportmiddel dat wordt gebruikt voor het overbrengen van goederen of personen, bijvoorbeeld per spoor.
  • Truck geleverd door subcontractant: De goederen worden getransporteerd door een subcontractant die een overeenkomst heeft gesloten met een hoofdcontractant.
  • Truck geleverd door klant: De goederen worden met een truck van de klant getransporteerd.
  • Truck op spoor: Trucks worden op Rollende Landstraßen geladen; de chauffeurs zijn aanwezig in een begeleidingswagon, die aan dezelfde trein is bevestigd.
  • Truck geleverd door expediteur: De vracht wordt getransporteerd met (een) truck(s) van de expediteur.
  • Truck geleverd door leverancier: De leverancier stelt een eigen truck ter beschikking om de goederen te transporteren.
  • Truck: De vracht wordt per truck getransporteerd.
  • Spoorvracht: De vracht wordt per trein getransporteerd.
  • Express (spoorvracht): Express (spoorvracht) betekent dat er sneller treinvervoer plaatsvindt dan bij de gewone spoorvracht.
  • Goederenwagon: Een goederenwagon is een voertuig dat wordt voortbewogen op het spoor en wordt gebruikt voor de transport van goederen.
  • Post: Deze code is om praktische redenen toegevoegd, hoewel 'Post' eigenlijk geen echte transportmodus is. In veel landen is de waarde van via de post geëxporteerde en geïmporteerde goederen aanzienlijk. Denk er echter aan dat de betreffende exporteur of importeur niet in staat zou zijn om aan te geven via welke transportmodus de goederen zijn vervoerd.
  • Luchtvracht: Transport per vliegtuig.
  • Zeevracht: Transport per schip.
  • Pakketdienst: Transport per pakketdienst.
  • Minder dan trucklading: Deze modus wordt gebruikt als een vracht niet zo groot is dat er een hele truck mee kan worden gevuld.
  • Intermodaal: Intermodaal transport (trailers op platte goederenwagons), Chrysler (X), Ford (G), GM (SE).
  • Luchtvrachtcharter: Transport per luchtvrachtcharter.
  • Zeevrachtcontainer: De vracht wordt per zeevrachtcontainer getransporteerd.
  • Vaste installatie: De vracht wordt getransporteerd aan de hand van een vaste (= niet verplaatsbare) installatie. Het gaat hierbij om installaties waarmee continu iets aangeleverd kan worden, bijvoorbeeld pijpleidingen, kabelbanen en elektriciteitsleidingen.
  • Binnenl. waterweg: De vracht wordt getransporteerd per binnenlandse waterweg.
  • Express (vliegtuig): Snellere levering van goederen via een express-vliegtuig.
  • Express (truck): Snellere levering per truck.
  • Poolpunt: Zendingen die worden getransporteerd volgens de modus Minder dan trucklading worden opgehaald voor een specifieke bestemming van Chrysler, met een specifieke vervoerder, op basis van het Just-In-Timeprincipe.
  • Consolidatie: Zendingen met twee of meer ladingen van dezelfde leverancier.
  • Milkrun: Transport volgens het Milkrun-concept. Zendingen met twee of meer ladingen van verschillende leveranciers op één truck.
  • Trailers op platte goederenwagons: Intermodaal transport via trailers op platte goederenwagons.
  Vrachtcode
  Deze code geeft de vrachtgroep aan waartoe de regel behoort: Vrachtvrij, Port te betalen of Vracht van derden.
  Status
  Dit veld geeft de status van de zending aan:
  • Klaargezet: De status Klaargezet is een voorlopige status. Voor zendingen met deze status kunt u alleen labels printen en een pro-formavracht aanmaken.
  • Verzonden: Wanneer de status van de zending Verzonden is, kan de zending niet meer worden bewerkt in het ERP-systeem.
  • Vrijgegeven: Deze status wordt weergegeven voor geplande zendingen. Zie Geplande zendingen bewerken.
  Verpakkingsstatus
  Dit veld toont de status van de verpakking: De statussen Niet verpakt, Gedeeltelijk verpakt of Gedeeltelijk niet verpakt geven aan dat de verpakking handmatig moet gebeuren.

  De volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Niet verpakt: Niet verpakt
  • Gedeeltelijk verpakt: Gedeeltelijk verpakt
  • Verpakt: Volledig verpakt
  • Gedeeltelijk niet verpakt: Gedeeltelijk verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  • Niet verpakt: Bewust niet verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  Klantvrachtnummer
  Dit veld toont de transport-ID van de vervoerder die wordt gebruikt voor het transport van goederen. Deze ID is voorgedefinieerd door de klant. De transport-ID is vergelijkbaar met het vrachtnummer van een klant of met een ophaalbladnummer dat leveringen in één vracht combineert. De transport-ID kan worden gebruikt in ASN-documenten en op printouts.
  Zendingsdatum
  Dit veld toont de datum waarop de goederen op transport naar de bestemming zijn gegaan.
  Aankomstdatum
  Dit veld toont de datum waarop de goederen aan de ontvanger worden afgeleverd.
  Verwachte aankomstdatum
  Dit veld toont de verwachte datum van aankomst van de zending
  Vrachtbrief ('Bill of Lading')
  Dit velt toont de vrachtbrief ('Bill of Lading') van de handelspartner van wie gekocht wordt.
  Basisvrachtbrief
  Dit veld toont de samengevoegde vrachtbrief ('Bill of Lading') die door de vervoerder is uitgegeven.
  Tussenhandelaar
  Dit veld toont de tussenhandelaar, als dit van toepassing is.

  U kunt de componenten rechtstreeks kopen van fabrikanten of van tussenhandelaren. U kunt gewoonlijk de onderdelen kopen bij een tussenhandelaar als de bestelde hoeveelheid kleiner is dan de minimumhoeveelheid van de fabrikant.

  Leveringsvoorwaarden
  Dit veld toont de code voor de leveringsvoorwaarden.
  Omschrijving leveringsvoorwaarden
  Dit veld toont een omschrijving van de code van de leveringsvoorwaarden.
  Leveringsvoorwaarden - aangegeven plaats
  Dit veld toont de locatie waar het eigendom of aanspraak op de goederen wordt overgedragen.
 7. Aanvullende zendingsinformatie uitvouwen.
 8. Controleer deze informatie of geef deze informatie zo nodig op.
  Nummer ophaalblad
  Dit veld bevat het nummer van het ophaalblad van de laatst geleverde order.
  Vrijgavenummer
  Het VAB-nummer (afroepnummer voor verzenden) vervangt de dagelijkse afroep en de AMES-T afroep voor verzenden. De VAB wordt gewoonlijk een dag voorafgaand aan het ophalen aangemaakt. Het nummer wordt via EDI naar de leverancier gestuurd. Hierbij wordt rekening gehouden met de bewerkingsplanning, de leverancier en de productieplanning.
  Routingcode
  De routingcode van de vrijgaveorder definieert de route voor het transport van goederen.
  Extern nummer vervoerder
  Dit veld toont het vervoerdersnummer van de klant. Dit veld wordt gebruikt door handelspartners op pakbonnen en vrachtbrieven ('waybills').
  Naam contactpersoon
  Geef de naam van de contactpersoon op.
  Intern versienummer
  Dit veld toont het revisienummer van de zending. Dit nummer geeft informatie over het meermaals verzenden van een zending.
  Nettogewicht
  Dit veld toont het samengevoegde totaalgewicht van de artikelen in de verpakkingseenheid.
  Brutogewicht
  Dit veld toont het totale gewicht van de zending en de verpakkingsartikelen van de zending.
  Maateenheid gewicht
  Dit veld toont de maateenheid voor gewicht van de vervoerder.
  Totaal volume
  Dit veld toont het totale volume van de zending.
  Het totale volume is geen berekende waarde.
  Maateenheid volume
  Dit veld toont de maateenheid voor volume. Hierop is de volume-informatie gebaseerd.
  Zendingsregels opsplitsen op RAN/KANBAN
  Met dit selectievakje wordt bepaald of artikelhoeveelheden van zendingsregels worden gegroepeerd op RAN/KANBAN-nummers. Indien geselecteerd, mogen de artikelhoeveelheden van dozen die artikelen bevatten met hetzelfde artikelnummer en verschillende RAN/KANBAN-nummers niet worden samengevoegd.
  NB

  Deze configuratie is bijvoorbeeld voor de handelspartners Renault en PSA vereist.

 9. Vouw Informatie verzenden-aan uit.
 10. Controleer de adresinformatie voor Verzenden-aan.
  Verzenden aan
  Dit veld geeft de locatiecode aan die samen met de verzenden aan-naam wordt gebruikt om te bepalen waarnaar de goederen worden verzonden.
  Als goederen bij een externe serviceprovider (ESP) worden afgeleverd, geeft dit veld de Verzenden aan-locatie van de ESP aan.
  Naam
  Bekijk de naam van de locatie die wordt gebruikt met de verzenden aan-ID om aan te geven waarnaar goederen worden verzonden of geef deze naam op.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  EDI-fabriek
  Dit veld geeft het nummer van de productievestiging van de klant aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. Het nummer van de productievestiging wordt door de EDI-vrijgaven van de klant ondersteund.
  EDI verzenden aan
  Dit veld geeft de klant-ID van de specifieke locatie aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. De EDI verzenden aan wordt overgebracht door de EDI-berichten van de klant.
 11. Vouw Doel informatie verzenden aan uit.
 12. Controleer de adresinformatie voor het Verzenden aan-doel.
  Verzenden aan-doel
  Dit veld wordt alleen gebruikt als het verzenden aan-adres aan een ESP toebehoort.
  Met Verzenden aan wordt de locatie aangegeven waar de goederen worden afgeleverd, dat wil zeggen de locatie van de ESP. Als de goederen eerst bij een externe serviceprovider worden geleverd, toont dit veld de uiteindelijke bestemming. Het veld geeft de ID van de locatie aan waar de goederen uiteindelijk worden afgeleverd.
  Naam
  Dit veld toont de locatie waarop de goederen worden afgeleverd. Als de goederen eerst bij een externe serviceprovider worden afgeleverd, toont dit veld de naam van de uiteindelijke bestemming.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
 13. Vouw Informatie leverancier uit.
 14. Geef de vereiste verzenden van-adresgegevens op.
  Het veld Informatie leverancier dat op vrachtniveau is ingesteld, toont dezelfde informatie als op zendingsniveau is opgegeven wanneer alle zendingen dezelfde leverancier hebben.
 15. Vouw Informatie factuur uit. Controleer deze informatie of geef deze informatie zo nodig op.
  Geprijsd
  Dit veld toont de status van de prijs. De volgende statussen zijn beschikbaar:
  Niet geprijsd: Geen van de zendingsregels zijn geprijsd.
  Geprijsd via pro-formafactuur: Een pro-formafactuur is een voorlopige factuur die direct na het verzenden wordt verstuurd om de standaardhoeveelheid en -prijzen voor het ASN te krijgen.
  Geprijsd via factuur: Er is voor alle zendingsregels een definitieve factuur beschikbaar.
  Gedeeltelijk geprijsd: Sommige zendingsregels van de vracht zijn geprijsd met definitieve facturen, terwijl een aantal andere nog niet is geprijsd.
  Gemengde prijzen: De vracht is geprijsd met pro-forma- en definitieve facturen. Alle artikelposities en zendingen zijn geprijsd, in tegenstelling tot wat het geval is bij Gedeeltelijk geprijsd.
  Totaalbedrag
  Het veld totaalbedrag toont de artikelprijs inclusief aanvullende kosten.
  Bedrag artikel
  Dit veld toont de opgetelde bedragen van de regelnummers van de zending.
  Artikelbedrag in basisvaluta
  Het veld toont het artikelbedrag in de basisvaluta van het bedrijf.
  Valuta
  Dit veld toont de valuta van de transactie.
  Vrachtkosten
  Dit veld toont de vrachtkosten.
  Verpakkingskosten
  Dit veld toont de kosten van de verpakking.
  Overige kosten
  Dit veld toont overige kosten zoals verzekeringskosten.
 16. Klik op OK.