Overzicht

In Basisgegevens kunt u de basisgegevens uit het ERP-systeem beheren die moeten worden aangepast of niet kunnen worden aangeleverd door het ERP-systeem. Deze gegevens worden gebruikt om speciale bedrijfsprocessen in de functionele gebieden van de applicatie in te schakelen:

Bovendien kunt u codelijsten en codes beheren die worden gebruikt om de applicatie te configureren.

Aanvullende artikel-, klant-, vervoerder-, verzenden aan-gegevens en basisgegevens contactpersonen

Meestal worden basisgegevens automatisch uit een ERP-systeem geïmporteerd. In sommige gevallen kunnen bepaalde basisgegevens niet door het ERP-systeem worden geleverd. Deze informatie kan worden opgeslagen en beheerd in het gebied Basisgegevens. U kunt bijvoorbeeld de voorkeurshandelsovereenkomst, het voorkeurscriterium, de goederencode en de douaneprocedure aan de artikelbasisgegevens toevoegen. Deze informatie wordt gebruikt in het gebied Verzending om exportgerelateerde documenten te verwerken en te printen.

U kunt de functie voor het beheren van basisgegevens ook als op zichzelf staande oplossing gebruiken. Bijvoorbeeld: Voor verpakkingsmateriaal dat niet vanuit het ERP-systeem kan worden geïmporteerd, kunt u ook uw eigen artikelbasisgegevens aanmaken en beheren.

Voordat u basisgegevens kunt importeren vanuit het ERP-systeem, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 • Definieer de velden die automatisch door het ERP-systeem moeten worden geïmporteerd en bijgewerkt.
 • Definieer de velden die u handmatig wilt beheren en niet mogen worden overschreven door de import van basisgegevens.
 • Activeer het importeren van basisgegevens.

Codelijsten en codes

Aanvullende gegevens worden opgeslagen in codelijsten en codes. Deze codelijsten en codes worden exclusief gebruikt door de applicatie om de bedrijfsprocessen voor bepaalde handelspartners te configureren. Codelijsten en codes vertegenwoordigen basisgegevens die zijn vereist voor een juiste werking van de applicatie. Deze informatie is niet opgenomen in BOD-berichten die door de applicatie worden verwerkt, en wordt niet aangeleverd door een ERP-systeem. Zo worden bijvoorbeeld opmaakmodelregels gebruikt door het functionele gebied Transformatie om berichten van bepaalde handelspartners te transformeren. De eigenschappen van opmaakmodelregels worden gedefinieerd in een codelijst en de bijbehorende codes:

 • Bestandsnaam van opmaakmodel
 • Source Format File Description (bron-FFD)
 • Target Format File Description (doel-FFD)
 • Berichtstandaard

De volgende informatie is opgenomen in codelijsten:

 • Kopinformatie
 • Afzonderlijke eigenschappen

De volgende informatie is opgenomen in codes:

 • Sleutelvermeldingen van codes
 • Afzonderlijke eigenschapswaarden voor codes

Een hiërarchiestructuur voor het zoeken wordt gebruikt om codes op te slaan en de code-informatie te openen. U kunt een hiërarchie uit de vooraf gedefinieerde hiërarchische codelijsten selecteren, bijvoorbeeld:

 • CodeListHierarchyAE met als hiërarchie tenant, financiële entiteit, en locatie: Deze hiërarchiestructuur voor het zoeken van gegevens wordt gebruikt in de codelijst TimeZonesOwn om de tijdzone te bepalen van een gebruiker die is aangemeld bij de applicatie.
 • CodeListHierarchyTradingPartner met als hiërarchie tenant en handelspartner: Deze hiërarchiestructuur voor het zoeken van gegevens wordt gebruikt in de codelijst UnitsOfMeasures om de handelspartnerspecifieke codetoewijzing voor maateenheden te bepalen.

Volgnummers

Met deze functie kunnen gebruikers de aanmaak van volgnummers in de applicatie beheren.

Algemene verordening gegevensbescherming

Het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU). Het streven is om EU-ingezetenen controle te geven over hun gegevens door te regelen hoe die gegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en overgedragen. Ter ondersteuning van deze verordening kunt u alle geselecteerde persoonlijke gegevens in de applicatie anonimiseren.

Inkomende BOD's

Deze functie toont de lijst met inkomende BOD's die door de Master Data Service zijn ontvangen van ION. U kunt de geïmporteerde BOD's verwijderen of opnieuw verwerken.