Printsjablonen

Op deze pagina kunt u de lijst met door Infor beheerde standaard printsjablonen bekijken.

Deze printsjablonen voor ondersteunde handelspartners kunnen niet rechtstreeks worden gewijzigd, maar wel worden bekeken en geƫxporteerd. Nadat u een printsjabloon hebt geƫxporteerd, kunt u de standaardinhoud gebruiken om aangepaste versies te maken.

Printsjablonen die door klanten worden beheerd, kunnen worden geopend via Printen > Printsjablonen.