Een werkstroom aanmaken

U moet een werkstroom aanmaken voordat u deze aan een handelspartner of klant kunt toekennen.

Een werkstroom aanmaken:

 1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
 2. Geef WorkflowNames op in het veld Naam om te zoeken.
  NB

  De items zijn hoofdlettergevoelig.

 3. Klik op de drill-downknop op de regel WorkflowNames.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik op Aanmaken in de Eigenschappen codelijst.
 6. Geef de volgende informatie op:
  Werkstroomnaam
  Dit veld toont de naam van de werkstroom. In de vervolgkeuzelijst kunt u de werkstroom selecteren die in de basisgegevens is opgeslagen.
  Korte omschrijving
  Dit veld toont een korte omschrijving van de handelspartner.
  Geldig vanaf
  Dit veld toont de eerste dag waarop een record of instelling geldig is. De instellingen zijn geldig t/m de datum die is opgegeven voor het veld Geldig t/m.
  Geldig t/m
  Dit veld toont de laatste dag waarop een record of instelling geldig is. Zie Geldig van.
 7. Klik op OK.
 8. Klik op Opslaan om de werkstroominformatie op te slaan.
  Als u de werkstroom beschikbaar wilt maken, klikt u op het tabblad Taken in de vrachtweergave. Klik vervolgens op Taak/taken opnieuw laden. Zie Taken verwerken.
  NB

  Voordat u de nieuwe werkstroom kunt gebruiken, dient u deze te configureren. Zie Werkstroominformatie configureren.