Overzicht

De communicatie van de applicatie wordt beheerd door een afzonderlijke service. De communicatieservice zorgt voor de identificatie en routing van berichten van en naar andere applicatieservices. Deze service ontvangt inkomende berichten van handelspartners via een communicatieproviderservice. Deze service verzendt uitgaande berichten naar handelspartners via een communicatieproviderservice.

De communicatieservice ondersteunt twee typen communicatieproviders:

  • Een cloudgebaseerde Communication Service Provider die wordt beheerd door Infor: De Communication Service Provider brengt alle point-to-point verbindingen met handelspartners tot stand en beheert deze.
  • Een on-premise communicatieprovider die wordt beheerd door de klant. Via deze communicatieprovider communiceert een On-Premises Communication Agent met de communicatieservice in de Infor-cloud. De eigenlijke communicatie met handelspartners wordt beheerd door de klant.

De applicatie gebruikt ION API om te communiceren met de communicatieclients die zich in de on-premise infrastructuur bevinden.

Via Communicatie kunt u de configuratiegegevens van een Communication Service Provider en de vereiste configuratiegegevens voor het gebruik van een On-Premises Communication Agent bekijken.