Instellingen voor partner-ID's bewerken

Instellingen voor een partner-ID bewerken:

  1. Selecteer Transformatie > Configuratie > Partner-ID's.
  2. Klik op de drill-downknop horend bij de instellingen voor een partner-ID om de detailweergave van de pagina Partner-ID's weer te geven.
  3. Klik op Bewerken.
  4. Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen.
  5. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
    Er verschijnt een melding dat de partner-ID is opgeslagen.