Waarschuwingsconfiguraties aanmaken

Op de pagina Waarschuwingsconfiguraties kunt u waarschuwingsconfiguraties aanmaken.

Waarschuwingsconfiguratie aanmaken:

 1. Selecteer Waarschuwingen > Waarschuwingsconfiguraties.
 2. Klik op Aanmaken.
 3. Geef de volgende informatie op:
  Waarschuwing-ID
  Dit veld geeft de waarschuwings-ID aan die de waarschuwing uniek identificeert.
  Bestemmingstype
  Dit veld geeft het bestemmingstype van een waarschuwingsbericht aan. Het bericht kan worden verzonden naar de ION Pulse Engine, zodat de verantwoordelijke gebruiker wordt geïnformeerd in Infor Ming.le.
  De e-mailoptie is alleen bedoeld voor administratieve tests.
  Financiële entiteit
  De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.
  Documenttype
  Dit veld geeft het documenttype aan dat is gekoppeld aan de waarschuwing.
  Omschr. waarschuwing
  Dit veld toont de vertaalde tekst van het waarschuwingsbericht dat is gekoppeld aan de waarschuwings-ID.
 4. Klik bij Waarschuwingsgroepen op Aanmaken en geef de naam op van de Distributiegroep die het waarschuwingsbericht moet ontvangen.
  Gebruikers die aan deze groep zijn toegewezen, ontvangen het waarschuwingsbericht in Infor Ming.le. De distributiegroep en de gebruikerstoewijzingen moeten worden gedefinieerd in Infor Ming.le.
 5. Klik op Opslaan.