Zip-bestand printsjabloon

Op deze pagina kunt u een .zip-bestand met standaard printsjablonen en printbronnen van Infor bekijken en exporteren waarin de laatste updates zijn opgenomen. Dit .zip-bestand wordt gebruikt voor het automatisch bijwerken van de door Infor geleverde On-Premises Print Agent die de printaanvragen doorgeeft aan InterFormNG. Telkens wanneer printsjablonen en printbronnen worden bijgewerkt, wordt een nieuw .zip-bestand aangemaakt. Het .zip-bestand bevat alle printsjablonen en printbronnen die beschikbaar worden gesteld voor de printservice.