Waarschuwingen controleren

Op de pagina Waarschuwingen kunt u de waarschuwingen controleren die door de applicatie zijn gegenereerd.

Waarschuwingen controleren:

 1. Selecteer Waarschuwingen > Waarschuwingen.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Waarschuwing-ID
  Dit veld geeft de waarschuwings-ID aan die de waarschuwing uniek identificeert.
  Bronservice
  Dit veld geeft aan welke service het waarschuwingsbericht heeft gegenereerd.
  Bedrijfsdocument
  Als een waarschuwing bijvoorbeeld afkomstig is van Transformatie, kan het bedrijfsdocument het volgnummer van het bericht zijn.
  Status
  Dit veld geeft de status van het waarschuwingsbericht aan. De status kan NIEUW, VERWERKT of FOUT zijn.
  Berichtverwerking
  Dit veld toont een foutmelding wanneer de waarschuwing een FOUT-status heeft.
  Datum aangemaakt
  Dit veld geeft de datum en tijd aan waarop het waarschuwingsbericht is gegenereerd.
  Datum verwerkt
  Dit veld geeft de datum en tijd aan waarop het waarschuwingsbericht is verwerkt.
  Laatst bijgewerkt door gebruiker
  Dit veld toont de gebruiker die de laatste update heeft uitgevoerd.
  Datum laatst bijgewerkt
  Dit veld toont de datum van de laatste update.
  Financiële entiteit
  De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.