Taken verwerken

Dit gedeelte bevat de verwerkingstaken voor vrachten en inbegrepen zendingen. U kunt de te verwerken taken selecteren en de geselecteerde taken uitvoeren.

Zie Werkstromen begrijpen.

Een taak uitvoeren of opnieuw uitvoeren:

 1. Selecteer Verzending > Vrachten.
 2. Klik op de drill-downknop op de pagina Vrachten om een vracht te selecteren.
 3. Klik op het tabblad Taken.
  De volgende informatie wordt weergegeven:
  Volgnummer taak
  Dit nummer geeft de volgorde aan waarin de taken voor een zending worden verwerkt.
  Taakcode
  Dit veld toont de naam van de taak. Een taak is een soort handeling die kan worden uitgevoerd in Verzending.
  Status
  Elke taak heeft een status. De volgende statussen zijn beschikbaar:
  • Nieuw: Deze tijdelijke status wordt ingesteld na het importeren, voordat een taak voor de eerste keer wordt verwerkt.
  • Verwerkt: Deze status wordt ingesteld wanneer de taak is voltooid.
  • Geblokkeerd: Deze status wordt ingesteld als de vracht de status Geblokkeerd kreeg doordat er een nalevingscontrole positief was teruggekomen voordat de taak werd verwerkt.
  • Fout: Deze status wordt ingesteld als er gegevens ontbreken, zoals basisgegevens, of als er een fout is opgetreden tijdens het verwerken van een taak, zoals een mislukte printtaak.
  • Wachten: Deze status wordt ingesteld als de printer bezig is met printen en wacht op antwoord van de printengine (in dit geval gaat het specifiek om een printtaak).
  • Actief: Deze status wordt ingesteld voor taken die handmatig worden verwerkt met de functie Taak verwerken, voordat de taak voor de eerste keer wordt verwerkt.
  • Ongeldig: Deze status wordt ingesteld als de vracht de verwerkingsstatus Mislukt heeft, of als er gegevens ontbreken, zoals basisgegevens. Als een vracht mislukt is, moet deze gereset worden met de knop Foutstatus resetten, voordat de taak kan worden verwerkt.
  • Komt niet in aanmerking: Deze status wordt ingesteld als een taak niet kan worden verwerkt in de huidige vrachtstatus, bijvoorbeeld wanneer de taak ASN publiceren niet in aanmerking komt voor een onvolledige vracht.
  Type taak
  Dit veld toont het type taak. Een taak is een activiteit die voor een zending of vracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het printen van afzonderlijke labels.
  De volgende taaktypen zijn beschikbaar:
  • Automatisch
  • Handmatig
 4. Klik op de knop Selecteren naast een taak.
 5. Klik op Taken verwerken.
  De taken worden verwerkt.
 6. Klik op Taken afbreken om de taken te annuleren (optioneel).
  Als u op deze knop drukt, annuleert u de verwerking van de geselecteerde taken en wordt de bijbehorende vrachttaak op Afgebroken gezet.
 7. Klik op Vernieuwen om de bijgewerkte status te bekijken.
  De status wordt ingesteld op Wachten totdat het printen is voltooid. U dient mogelijk meermaals op de knop te klikken.
  Als een vracht niet gereed is om er een taak voor uit te voeren, wordt er geen taak verwerkt. De taakstatus wordt dan ingesteld op Ongeldig.
 8. Indien gewenst klikt u op Taken opnieuw laden.
  De taken worden dan opnieuw uit de werkstroomconfiguratie geladen en de status van ongewijzigde taken wordt ingesteld op Nieuw.
  NB

  Klik op Vernieuwen om de zojuist geladen taken te bekijken.

 9. Indien gewenst klikt u op Configuratie opnieuw laden bovenaan de pagina Vrachten.
  De taken en de wijzigingen in de basisgegevens en configuratie worden opnieuw geladen.