Laagberekening configureren

Wanneer een zending wordt ontvangen, kunt u instellen dat het aantal lagen wordt berekend en aan het nummer van de klantverpakkingseenheid wordt gekoppeld. Zie het veld Aantal losse verpakkingseenheden per laag in Verpakkingsinformatie configureren.

De berekening van lagen configureren:

  1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
  2. Klik op de drill-downknop om een code voor Customers of TradingPartners te bewerken.
  3. Klik op Bewerken.
  4. Klik in de tabel Eigenschappen codelijst op de drill-downknop voor de klant of de handelspartner die u wilt bewerken.
  5. Geef de volgende informatie op:
    Patroon voor indeling type verpakkingseenheid voor klant
    Geef het Aantal lagen om toe te voegen op.