Inkomende bestanden controleren

Op de pagina Inkomende bestanden kunt u de lijst met inkomende EDI-berichten bekijken. De communicatieservice heeft de berichten van externe handelspartners ontvangen via de communicatieproviderservice of via de on-premise communicatieservice.

De lijst met inkomende EDI-berichten controleren:

 1. Selecteer Communicatie > Inkomende bestanden.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Correlatie
  Dit veld geeft een aaneengeschakelde tekenreeks aan die uit de volgende delen bestaat: De tenant-ID van de tenant die het bericht ontvangt, de verzendende communicatieservice en een volgnummer.
  Bestandstype
  Dit veld geeft de berichtstandaard van het inkomende EDI-bericht aan. De bestandstypen die ondersteuning bieden voor de unieke identificatie van een tenant aan de hand van een ontvanger-ID zijn: X12, EDIFACT/ODETTE en VDA.
  Status
  Dit veld toont de status van het inkomende bericht dat door de communicatieservice is ontvangen.
  Status Omschrijving
  Aangemaakt De communicatieservice heeft een item voor het inkomende bericht aangemaakt op de pagina Inkomende bestanden.
  Opgeslagen De communicatieservice heeft het inkomende bericht opgeslagen in de tenantdatabase.
  Kon ontvangen bericht niet opslaan. De communicatieservice kon het inkomende bericht niet opslaan in de tenantdatabase.
  Kon de communicatieproviderservice niet vinden. De communicatieservice kon de communicatieproviderservice niet vinden.
  Tenant is herleid De communicatieservice heeft de tenant geïdentificeerd die de ontvanger van het bericht is.
  Kon tenant niet identificeren. De communicatieservice kon de tenant niet identificeren.
  Verzonden naar Transformatie. De communicatieservice heeft het bericht verzonden naar de transformatieservice.
  Kan niet verzenden naar Transformatie. De communicatieservice kon het bericht niet verzenden naar de transformatieservice.
  Tenant
  Dit veld geeft de tenant van de applicatie aan waarnaar het inkomende EDI-bericht wordt verzonden.
  Aangemaakt op
  Dit veld toont de datum en tijd waarop de gegevens zijn aangemaakt.
  Laatst bijgewerkt op
  Dit veld toont de datum en tijd waarop de gegevens het laatst zijn bijgewerkt.