Verpakkingsinstructies aanmaken

Een verpakkingsinstructie aanmaken:

 1. Selecteer Verzending > Configuratie > Verpakkingsinstructies.
 2. Klik op Aanmaken.
 3. Geef de volgende informatie op:
  Verpakkingsinstructie
  Dit veld toont een code waarmee de verpakkingsinstructie wordt aangeduid. Deze instructie beschrijft de manier waarop het artikel moet worden verpakt.
  Artikel
  Dit veld toont het artikelnummer waarmee het artikel wordt gedefinieerd.
  Artikelomschrijving
  Dit veld toont een korte omschrijving van het artikel.
  Artikelgebruik
  Met het artikelgebruik wordt het gebruik van een artikel in categorieën ingedeeld, bijvoorbeeld op basis van omgevingsfactoren of de frequentie waarmee het artikel gebruikt wordt. Het wordt gebruikt als aanvullend zoekcriterium.
  Een seriedragend artikel wordt bijvoorbeeld mogelijk anders verpakt dan een reserveonderdeel.
  MEH
  Dit veld bevat de maateenheid voor de hoeveelheid.
  Prioriteit
  Geef een prioriteit op van 1 tot en met 999 om verpakkingsinstructies die dezelfde velden op zoekniveau hebben, van elkaar te onderscheiden. Hiermee kunt u alternatieve verpakkingsinstructies opgeven. Met 0 wordt de hoogste prioriteit aangegeven.
  Alleen verpakkingsinstructies met de prioriteit 0 worden automatisch gevonden. Als er geen verpakkingsinstructie met de prioriteit 0 wordt gevonden, wordt de instructie met de laagste prioriteit gebruikt.
  U hebt bijvoorbeeld een verpakkingsinstructie voor artikel A en klant B die automatisch gebruikt dient te worden. Geef dan voor deze verpakkingsinstructie 0 op als de prioriteit. Als u een andere verpakkingsinstructie met dezelfde veldspecificaties hebt, geef dan 1 op als prioriteit. Indien beschikbaar, kan een andere verpakkingsinstructie worden gebruikt ter vervanging wanneer verpakkingsmateriaal niet beschikbaar is.
  Omschrijving
  Geef een gedetailleerde omschrijving of samenstellingsinformatie op voor de verpakkingsinstructie.
  Handelspartner
  Dit veld bevat de handelspartner. De handelspartners worden beheerd als basisgegevenscodes.
  Klant
  Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit. De klant wordt ingelezen vanuit het ERP-systeem.
  Verzenden aan
  Dit veld geeft de locatiecode aan die samen met de verzenden aan-naam wordt gebruikt om te bepalen waarnaar de goederen worden verzonden.
  Als goederen bij een externe serviceprovider (ESP) worden afgeleverd, geeft dit veld de Verzenden aan-locatie van de ESP aan.
  Geldig vanaf

  Dit veld toont de eerste dag waarop een verpakkingsinstructie geldig is. De instellingen zijn geldig t/m de datum die is opgegeven voor het veld Geldig t/m.

  Geldig t/m
  Dit veld toont de laatste dag waarop een verpakkingsinstructie geldig is.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

  Notitie
  Indien gewenst voegt u een notitie toe.
 4. Klik in de sectie Lijst van regels verpakkingsinstructies op Aanmaken.
 5. Geef de volgende informatie op:
  Niveau
  Dit veld toont een code waarmee het verpakkingsniveau wordt aangegeven. Het niveau verwijst naar de verpakkingshiërarchie. Niveau 1 staat voor het basisniveau, dat wil zeggen de verpakkingseenheid of het verpakkingsmateriaal op de vloer of de grond.
  Voorbeeld: Niveau 1: pallet, niveau 2: doos
  Volgnummer
  Dit nummer geeft de volgorde aan waarin de regels binnen een verpakkingsinstructie worden weergegeven.
  Volgnummer parent verpakkingseenheid
  Dit veld toont het volgnummer van de verpakkingseenheid die de parent is van de huidige verpakkingseenheid. Het volgnummer van de pallet kan bijvoorbeeld het volgnummer van de parent verpakkingseenheid zijn van de doos op de pallet.
  Type verpakkingseenheid
  Dit veld toont de ID van het verpakkingsartikel. Verpakkingsartikelen zijn materialen die bedoeld zijn om andere verpakte materialen te bundelen of samen te houden.
  Type verpakkingseenheid klant
  Het type verpakkingseenheid van de klant wordt overgebracht vanuit het ERP-systeem. U kunt het type wijzigen om bijvoorbeeld labels te kunnen printen.
  Gebruik verpakkingseenheid
  Dit veld bepaalt de manier waarop verpakkingseenheden worden gebruikt binnen de verpakkingseenheidstructuur.
  • INNER: Bevat goederen;
  • OUTER: Omvat een verpakkingseenheid die goederen bevat (INNER-/binnenverpakkingseenheid);
  • EMPTY: Alle accessoires die niet staan ingesteld op INNER of OUTER en geen functie hebben, zoals kleppen of deksels van verpakkingseenheden;
  • MIXED: Een OUTER-verpakkingseenheid met ten minste twee INNER-verpakkingseenheden die verschillende artikelen bevatten.
  Omschrijving
  Geef een gedetailleerde omschrijving of samenstellingsinformatie op voor de verpakkingsinstructie.
  Verpakkingseenheden/niveau
  Dit veld toont het aantal verpakkingseenheden op dit niveau in relatie tot het parent-niveau.
  Hoeveelheid inhoud
  Dit veld toont de hoeveelheid van het materiaal dat zich in de verpakkingseenheid bevindt.
  Het veld Hoeveelheid inhoud wordt alleen ingevuld voor de verpakkingseenheid die artikelen bevat. In alle overige gevallen wordt de waarde 0 gebruikt voor het veld.
  Verpakkingseenheden/laag
  Dit veld toont het aantal verpakkingseenheden per laag.
  Laag voltooien
  Als deze optie is geselecteerd, wordt een laag gevuld met verpakkingseenheden (als er artikelen worden verpakt in de verpakkingseenheden).
 6. Klik op OK.
 7. Optioneel kunt u stappen 4 t/m 6 herhalen.
 8. Klik op Opslaan.