Vrachten zoeken

Gebruik deze procedure om te zoeken naar vrachten.

 1. Selecteer Verzending > Vrachten.
 2. Indien gewenst kunt u de vervolgkeuzelijst Geavanceerd zoeken uitvouwen om uw zoekopdracht te filteren op de Zending-ID. Schakel bovendien het selectievakje Alleen open in om uw zoekopdracht te beperken tot de zendingen die momenteel openstaan.
 3. Gebruik de filterfunctie van de Kolomfilterbalk om vrachten te zoeken.
  In het raster worden de vrachten getoond die zijn overgebracht vanuit het ERP-systeem.
 4. Selecteer filtercriteria uit de vervolgkeuzelijsten voor de vereiste kolommen:
  Lading
  Een lading staat voor een of meer zendingen voor één klant.
  Klant
  Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit. De klant wordt ingelezen vanuit het ERP-systeem.
  Naam klant
  Dit veld toont de naam van een klant of klantgroep.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Combivracht
  Het combivrachtnummer komt overeen met het nummer van de basisvrachtbrief ('Master Bill of Lading'). Alle vrachten met hetzelfde combivrachtnummer maken gebruik van hetzelfde poolpunt.
  Poolpunt
  Dit veld toont de naam van het poolpunt. Poolpunten helpen om de uitgaande vrachtkosten te minimaliseren, doordat de vrachten worden verzonden naar lokale poolpunten, waarna het product lokaal wordt geleverd. Dit proces verlaagt de distributiekosten naar lokale verkooppunten, doordat de leveringsafstanden zo kort mogelijk worden houden en vrachten worden samengevoegd in een combivracht.
  Status
  Deze lijst toont de status van de vracht:
  • Nieuw
  • Geannuleerd
  • Voltooid

   Vracht is voltooid.

   Het CarrierRoute-BOD met het vrachtnummer en de lijst met inbegrepen zendingen is ontvangen.

   Alle inbegrepen zendingen hebben de status Verzonden.

  • Niet-voltooid

   De status Niet-voltooid wordt toegewezen nadat het CarrierRoute-BOD is ontvangen, maar voordat aan alle inbegrepen zendingen de status Verzonden wordt toegekend.

  • Verwerkt

   De status Verwerkt wordt toegewezen nadat alle taken zijn uitgevoerd voor deze vracht.

  • Gearchiveerd
  Verwerkingsstatus
  Dit veld toont de verwerkingsstatus. De volgende statussen zijn beschikbaar: Gelukt, Mislukt, Waarschuwing, Opnieuw valideren, Geblokkeerd en Afgebroken
  Type
  Dit veld geeft het type vracht aan:
  Vracht: Geeft een afzonderlijke verzameling van een of meer zendingen aan die getransporteerd moeten worden van afzender naar ontvanger via een transportmodus.
  Pro-formavracht: Geeft een afzonderlijke zending aan.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

  Vervoerder
  De vervoerder is de partij die het transport van goederen van het ene naar het andere punt uitvoert.
  Naam vervoerder
  Dit veld toont de naam van de vervoerder.
  Verpakkingsstatus
  Dit veld toont de status van de verpakking: De statussen Niet verpakt, Gedeeltelijk verpakt of Gedeeltelijk niet verpakt geven aan dat de verpakking handmatig moet gebeuren.

  De volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Niet verpakt: Niet verpakt
  • Gedeeltelijk verpakt: Gedeeltelijk verpakt
  • Verpakt: Volledig verpakt
  • Gedeeltelijk niet verpakt: Gedeeltelijk verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  • Niet verpakt: Bewust niet verpakt in virtuele verpakkingseenheid
 5. Klik op de drill-downknop om een record weer te geven. De geselecteerde gegevens worden getoond.
  Lading
  Een lading staat voor een of meer zendingen voor één klant.
  Type
  Dit veld geeft het type vracht aan:
  Vracht: Geeft een afzonderlijke verzameling van een of meer zendingen aan die getransporteerd moeten worden van afzender naar ontvanger via een transportmodus.
  Pro-formavracht: Geeft een afzonderlijke zending aan.
  Klant
  Geef het hele klantnummer of een gedeelte ervan op om regels voor een klantnummer weer te geven.
  Naam klant
  Dit veld toont de naam van een klant of klantgroep.
  Combivracht
  Het combivrachtnummer komt overeen met het nummer van de basisvrachtbrief ('Master Bill of Lading'). Alle vrachten met hetzelfde combivrachtnummer maken gebruik van hetzelfde poolpunt.
  Zendingsdatum
  Dit veld toont de datum waarop de goederen op transport naar de bestemming zijn gegaan.
  Aankomstdatum
  Dit veld toont de datum waarop de goederen aan de ontvanger worden afgeleverd.
  Status
  Deze lijst toont de status van de vracht:
  • Nieuw
  • Geannuleerd
  • Voltooid

   Vracht is voltooid.

   Het CarrierRoute-BOD met het vrachtnummer en de lijst met inbegrepen zendingen is ontvangen.

   Alle inbegrepen zendingen hebben de status Verzonden.

  • Niet-voltooid

   De status Niet-voltooid wordt toegewezen nadat het CarrierRoute-BOD is ontvangen, maar voordat aan alle inbegrepen zendingen de status Verzonden wordt toegekend.

  • Verwerkt

   De status Verwerkt wordt toegewezen nadat alle taken zijn uitgevoerd voor deze vracht.

  • Gearchiveerd
  Verwerkingsstatus
  Dit veld toont de verwerkingsstatus. De volgende statussen zijn beschikbaar: Gelukt, Mislukt, Waarschuwing, Opnieuw valideren, Geblokkeerd en Afgebroken
  Poolpunt
  Dit veld toont de naam van het poolpunt. Poolpunten helpen om de uitgaande vrachtkosten te minimaliseren, doordat de vrachten worden verzonden naar lokale poolpunten, waarna het product lokaal wordt geleverd. Dit proces verlaagt de distributiekosten naar lokale verkooppunten, doordat de leveringsafstanden zo kort mogelijk worden houden en vrachten worden samengevoegd in een combivracht.
  Modus
  Dit veld geeft de vrachtmodus aan:
  • Directe vracht: Het transport moet direct worden verzonden van de productielocatie naar de bestemming (OEM, Original Equipment Manufacturer). In deze modus is de verzenden aan-locatie de verzenden aan-locatie van de OEM.
  • Interne indirecte vracht: Het transport wordt voltooid via een logistieke partner die zich bevindt bij de OEM. De goederen worden direct naar de ESP (External Logistics Service Provider) verzonden. In een tweede stap worden ze bij de OEM afgeleverd. Met deze modus is de verzenden aan-locatie van de bron die van de ESP, terwijl de verzenden aan-locatie van het doel die van de OEM is. De ESP bevindt zich op de productievestiging van de OEM.
  • Externe indirecte vracht: Het transport wordt uitgevoerd door een externe logistieke partner (ESP). De goederen worden direct naar de ESP (External Logistics Service Provider) verzonden. In een tweede stap worden ze bij de OEM afgeleverd. Met deze modus is de verzenden aan-locatie van de bron die van de ESP, terwijl de verzenden aan-locatie van het doel die van de OEM is.
  Verpakkingsstatus
  Dit veld toont de status van de verpakking: De statussen Niet verpakt, Gedeeltelijk verpakt of Gedeeltelijk niet verpakt geven aan dat de verpakking handmatig moet gebeuren.

  De volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Niet verpakt: Niet verpakt
  • Gedeeltelijk verpakt: Gedeeltelijk verpakt
  • Verpakt: Volledig verpakt
  • Gedeeltelijk niet verpakt: Gedeeltelijk verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  • Niet verpakt: Bewust niet verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

  Route
  Dit veld toont de routecode van de vracht.
  Als het selectievakje Juliaanse dag toevoegen aan routeveld in verzender in de codelijst Customers is ingeschakeld, wordt de route van de vracht ingekort tot de laatste drie cijfers. Vervolgens wordt deze samengevoegd met de Juliaanse dag. Deze informatie wordt gepubliceerd in het veld Route en in de zendingsdocumenten.