Verpakkingsinformatie configureren

Verpakkingsinformatie die niet vanuit het ERP-systeem wordt doorgegeven via het Shipment-BOD, moet door u worden bewerkt.

NB

De ingevoerde informatie overschrijft de informatie van het Shipment-BOD die wordt overgebracht vanuit het ERP-systeem.

Verpakkingsinformatie configureren:

 1. Selecteer Verzending > Configuratie > Verpakkingsinformatie.
 2. Klik op de drill-downknop van een regel in de lijst.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Geldig vanaf
  Dit veld toont de eerste dag waarop een record of instelling geldig is. De instellingen zijn geldig t/m de datum die is opgegeven voor het veld Geldig t/m.
  Type verpakkingseenheid
  Dit veld toont de ID van het verpakkingsartikel. Verpakkingsartikelen zijn materialen die bedoeld zijn om andere verpakte materialen te bundelen of samen te houden.
  Type verpakkingseenheid klant
  Het type verpakkingseenheid van de klant wordt overgebracht vanuit het ERP-systeem. U kunt het type wijzigen om bijvoorbeeld labels te kunnen printen.
  Type verpakking
  Dit veld toont de eenheid van de verpakking. Hieronder vallen: dozen, pallets of verpakkingstoebehoren.
  NB

  Het verpakkingstype Pack is een optioneel verpakkingsniveau dat op basis van het PackageLabel-BOD kan worden gebruikt in het proces voor magazijnverpakkingseenheden van de handelspartner Honda Noord-Amerika. In dit scenario worden de feitelijke eigenlijke artikelen opgeslagen in pakketten van het verpakkingstype Pack. De pakketten maken deel uit van virtuele verpakkingseenheden. Deze containers worden niet gepubliceerd in het ASN. Verpakkingen met verschillende artikelen mogen geen deel uitmaken van dezelfde virtuele verpakkingseenheid. Labels voor het verpakkingstype Pack worden niet geprint als het aanmaken van labels wordt geactiveerd door een zending.

  Opmerking
  Hier kunt u een eenregelige omschrijving, notitie of opmerking bekijken of opgeven.
  Geldig t/m
  Dit veld toont de laatste dag waarop een record of instelling geldig is. Zie Geldig van.
  Labelformaat
  Dit veld geeft het labelformaat aan met de volgende vooraf geconfigureerde items: Label klein, Label medium, Label groot en Zweckform Z3425. Het label Zweckform Z3425 kan worden gebruikt om streepjescodelabels op Zweckform-labelpapier te printen voor bepaalde verpakkingseenheden.
  NB

  U kunt de lijst met beschikbare items uitbreiden in de codelijst LabelFormats.

  Te retourneren code
  Geef een retourneerbare code op voor de verpakkingseenheid.
  De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Niet-retourneerbaar, betaald door leverancier
  • Niet-retourneerbaar, betaald door klant
  • Retourneerbaar, eigendom van klant
  • Retourneerbaar, eigendom van leverancier
  • Geen verpakking: Geef deze optie op als geen van de overige opties van toepassing is op de verpakkingseenheid.
  Aantal losse verpakkingseenheden per laag

  Dit veld wordt gebruikt om het nummer van de klantverpakkingseenheid aan te vullen. Het verpakkingseenheidnummer wordt aangeleverd door LN met het aantal losse verpakkingseenheden per laag.

  Om het aantal lagen te berekenen, wordt het aantal losse verpakkingseenheden in de master-verpakkingseenheid vastgesteld. Dit wordt vervolgens gedeeld door het aantal losse verpakkingseenheden per laag. De gemeten waarde wordt als een tweecijferig nummer gekoppeld aan het nummer van de klantverpakkingseenheid.

  U moet de codelijst van de klant of handelspartner configureren om deze berekening te kunnen uitvoeren. Zie Laagberekening configureren.

  Virtuele verpakkingseenheid
  Een virtuele verpakkingseenheid is een verpakkingseenheid of verpakkingsartikel. De kenmerken en omschrijving ervan worden niet meegenomen bij het printen van labels of zendingsdocumenten of bij het verwerken van EDI's.
  Financiële entiteit
  De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.
  Klant/financiële entiteit
  De klant is een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit.
  Klik tijdens het bewerken op de knop Zoeken van het veld. Selecteer de klant in de lijst die wordt weergegeven in het dialoogvenster.
  Verzenden aan/financiële entiteit
  'Verzenden aan' wordt gebruikt om een Verzenden aan-partij uniek te identificeren in een financiële entiteit. De financiële entiteit van verzenden aan is de betreffende financiële entiteit waarvoor de Verzenden aan-ID is gedefinieerd.
  Klik tijdens het bewerken op de knop Zoeken van het veld. Selecteer de Verzenden aan-partij in de lijst die wordt weergegeven in het dialoogvenster.
 5. Vouw Printen/publiceren op uit.
  Printen op vrachtbrief
  Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de vrachtbrief ('waybill') geprint. Een vrachtbrief ('waybill') is een document dat wordt uitgegeven door de opdrachtgever van het vervoer waarin nadere informatie en instructies worden gegeven over een zending van goederen.
  Publiceren op ASN-/EDI-vrachtbrief
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de EDI-vrachtbrief ('waybill') geprint.
  Printen op pakbon
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de pakbon geprint.
  Printen op verpakkingslijst
  Wanneer een verpakkingslijst wordt geprint en dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de verpakking opgenomen in de print.

  Dit selectievakje regelt de taak Labels verpakkingslijst printen. Deze taak kan worden gebruikt om aftermarket-labels te printen.

  Label printen
  Schakel dit selectievakje in als er een label voor deze verpakking moet worden geprint.
 6. Vouw Gewichten en afmetingen uit.
  NB

  Indien niet van toepassing, is voor elk van deze velden met betrekking tot gewichten en afmetingen een blanco waarde toegestaan.

  Tarragewicht
  Dit veld toont het cumulatieve gewicht van de verpakkingseenheid en de verpakkingseenheden die daarop worden geplaatst.
  Maateenheid gewicht
  Dit veld toont de maateenheid voor gewicht van de vervoerder.
  Lengte
  Dit veld toont de lengte van de verpakkingseenheid.
  Breedte
  Dit veld toont de breedte van de verpakkingseenheid.
  Hoogte
  Dit veld geeft de maateenheid voor hoogte aan.
  Maateenheid dimensie
  Dit veld bevat de maateenheid voor de lengte, hoogte en breedte.
 7. Indien gewenst kunt u Notities uitvouwen.
  Notitie
  Indien gewenst voegt u een notitie toe.
 8. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen te verwijderen.
  De bewerkingsmodus wordt afgesloten.