Berichten verwijderen

Op de pagina Berichten beheren kunt u berichten verwijderen.

NB

Het wordt aanbevolen de berichten te controleren voordat u ze verwijdert.

Een bericht verwijderen:

  1. Selecteer Transformatie > Berichten beheren.
  2. Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen.
    Klik op de drill-downknop van een bericht om het bericht te verwijderen van de pagina Details bericht beheren.
  3. Klik op Verwijderen.
  4. Klik op OK om te bevestigen dat u het geselecteerde bericht wilt verwijderen.
    Er verschijnt een melding dat het geselecteerde bericht is verwijderd.