Een klant voor ASN-annulering en -vervanging configureren

Gebruik de volgende procedure om een klant voor ASN-annulering en -vervanging te configureren.

  1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
  2. Klik op de drill-downknop om de codelijst Klanten te openen.
  3. Klik op Bewerken.
  4. Klik op de drill-downknop van de regel van een klant in de tabel Eigenschappen codelijst.
  5. Selecteer op de pagina Code-eigenschappen het tabblad Waarden 2 en schakel het selectievakje ASN-annulering ondersteund in.
  6. Klik op OK en klik vervolgens op Opslaan.