Configuratie van on-premise client bekijken

Op de pagina Clientconfiguratie on-premise kunt u de instellingen voor de Amazon Simple Queue Service (SQS) bekijken. De SQS-berichtenwachtrij wordt gebruikt door de communicatieservice om te communiceren met de On-Premises Communication Agent. De ION API-gateway wordt gebruikt om de gegevens van de applicatieservices door te geven aan de client op de locatie van de applicatiegebruiker.

Clientconfiguratie bekijken:

 1. Selecteer Communicatie > Clientconfiguratie on-premise.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Time-out zichtbaarheid (in seconden)
  Hiermee wordt het aantal seconden aangegeven dat een uit een wachtrij ontvangen bericht zichtbaar blijft.
  Bewaartijd bericht (seconden)
  Hiermee wordt de tijd in seconden aangegeven dat AWS SQS een bericht zal bewaren, indien dit bericht niet wordt verwijderd. Toegestane waarden zijn 60 seconden tot 1.209.600 seconden (14 dagen).
  Maximale berichtgrootte (bytes)
  Geeft de maximale berichtgrootte in bytes aan die wordt geaccepteerd door Amazon SQS. Er is 1 tot 256 kB toegestaan.
  Uitstel levering (seconden)
  Definieert het aantal seconden dat de eerste levering van een bericht dat aan de wachtrij is toegevoegd moet worden uitgesteld. De standaardwaarde is 0 seconden. Er zijn 0 tot 900 seconden toegestaan.
  Wachttijd bericht ontvangen (seconden)
  Geeft de maximale tijd in seconden aan dat een long-polling ReceiveMessage-aanvraag wacht op een bericht. Na dit tijdsbestek wordt een leeg antwoord geretourneerd aan de Amazon SQS-wachtrij. Er zijn 0 tot 20 seconden toegestaan.
  Wachtrij-URL
  Dit veld geeft de URL-informatie aan waarnaar de communicatieservice de gegevens verzendt. De SQS-URL is vereiste informatie voor de installatie van de On-Premises Communication Agent.
  Op inhoud gebaseerde ontdubbeling
  Als deze optie is ingeschakeld, wordt het printen van dubbele informatie geƫlimineerd.