Basisgegevens contactpersonen kopiëren

U kunt de pagina Basisgegevens contactpersonen gebruiken als een op zichzelf staande oplossing voor het beheer van de basisgegevens van uw contactpersonen als deze niet worden aangeleverd door het ERP-systeem.

NB

Als u de pagina Basisgegevens contactpersonen gebruikt als een op zichzelf staande oplossing, moet de import van het ContactMaster-BOD zijn uitgeschakeld.

Basisgegevens contactpersoon kopiëren:

  1. Selecteer Basisgegevens > Basisgegevens contactpersonen.
  2. Selecteer de basisgegevens voor een contactpersoon.
  3. Klik op Kopiëren om de geselecteerde basisgegevens voor de contactpersoon te kopiëren.
    De detailweergave van de pagina Basisgegevens contactpersonen wordt weergegeven.
  4. Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen.
  5. Klik op Opslaan om de basisgegevens voor de contactpersoon op te slaan.
    Er verschijnt een melding dat de basisgegevens voor de contactpersoon zijn opgeslagen.