Clientconfiguratie on-premise

Op deze pagina kunt u de instellingen voor de Amazon Simple Queue Service (SQS) bekijken. SQS wordt gebruikt door de communicatieservice om te communiceren met de On-Premises Communication Agent. SQS is een taakwachtrij die door de cloud wordt gebruikt om de client te informeren dat een taak gereed is voor verwerking. De client peilt de SQS-wachtrij om te detecteren wanneer een EDI-bestand moet worden aangevraagd om te verzenden. EDI-bestanden worden van en naar de cloud overgebracht via de ION API-gateway. Alle aanvragen worden geïnitieerd door de client, niet door de ION API-gateway.

Deze pagina biedt toegang tot de detailinstellingen voor de SQS-wachtrijen voor de huidige tenant/klant.

De configuratie van de On-Premises Communication Agent wordt automatisch gegenereerd als onderdeel van het inrichtingsproces van de tenant.

De SQS-URL wordt getoond in het veld Wachtrij-URL. De SQS-URL is vereiste informatie voor de installatie van de On-Premises Communication Agent.