Berichten verwijderen

Op de pagina Berichten importeren kunt u berichten verwijderen die niet worden gebruikt of niet handmatig kunnen worden geïmporteerd.

Een bericht verwijderen:

  1. Selecteer Transformatie > Berichten importeren.
  2. Selecteer een bericht.
  3. Klik op Verwijderen.
  4. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.
    Er verschijnt een melding dat het bericht is verwijderd.