Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft hoe u de functionele gebieden in EDI Exchange kunt gebruiken, beheren en configureren.

Doelgroep

De handleiding is bedoeld voor gebruikers met beheerdersrechten die de functionele gebieden van EDI Exchange gebruiken, beheren en configureren, en voor Infor Consulting Services (ICS).

Vereiste kennis

Voor een volledig begrip van de informatie in deze handleiding moet u beschikken over gedetailleerde kennis van de bedrijfsprocessen en de handelspartnerspecifieke varianten.

Indeling

De volgende tabel biedt een omschrijving van de secties in deze handleiding:

Sectie Omschrijving
Transformatie Concepten en taken bij het werken met Transformatie
Verzending Concepten en taken bij het werken met Verzending
Printen Concepten en taken bij het werken met Printen
ION-connector Concepten en taken bij het werken met ION Connector
Algemeen Concepten en taken bij het werken met algemene gegevens
Basisgegevens Concepten en taken bij het werken met basisgegevens en codelijsten
Communicatie Concepten en taken bij het werken met communicatiegegevens
Waarschuwingen Concepten en taken bij het werken met waarschuwingen
Woordenlijst Terminologie en definities die worden gehanteerd in het kader van EDI Exchange