Werkstroominformatie configureren

Een werkstroom beschrijft een verzameling taken die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd. Een werkstroom kan worden toegewezen aan een handelspartner, klant of verzenden aan-adres.

Zie Een werkstroom aanmaken.

Nadat u een werkstroom hebt aangemaakt, moet u deze configureren. U configureert een werkstroom door er taken aan toe te wijzen.

Een werkstroom configureren:

 1. Selecteer Shipping > Configuratie > Werkstromen.
 2. Klik op Aanmaken boven de lijst met werkstromen.
 3. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Geldig vanaf
  Dit veld toont de eerste dag waarop een record of instelling geldig is. De instellingen zijn geldig t/m de datum die is opgegeven voor het veld Geldig t/m.
  Werkstroomnaam
  Dit veld toont de naam van de werkstroom. In de vervolgkeuzelijst kunt u de werkstroom selecteren die in de basisgegevens is opgeslagen.
  Niveau
  Dit veld toont het niveau waarop de werkstroom is ingedeeld.
  Opmerking
  Hier kunt u een eenregelige omschrijving, notitie of opmerking bekijken of opgeven.
  Geldig t/m
  Dit veld toont de laatste dag waarop een record of instelling geldig is. Zie Geldig van.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

  Notitie
  Indien gewenst voegt u een notitie toe.
 4. Een taak toevoegen.
  1. Klik op Aanmaken in de sectie Taak om een taak toe te voegen.
  2. Geef de volgende informatie op:
   Volgnummer
   Dit nummer geeft de volgorde aan waarin de regels binnen een zending worden weergegeven en de volgorde waarin de taken worden uitgevoerd.
   Taakcode
   Dit veld toont de naam van de taak. Een taak is een soort handeling die kan worden uitgevoerd in Verzending.
   Type taak
   Dit veld toont het type taak. Een taak is een activiteit die voor een zending of vracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het printen van afzonderlijke labels.
   De volgende taaktypen zijn beschikbaar:
   • Automatisch
   • Handmatig
 5. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen te verwijderen.
  De bewerkingsmodus wordt afgesloten.