Artikelbasisgegevens voor verpakkingsmateriaal aanmaken

Op de pagina Artikelbasisgegevens kunt u artikelbasisgegevens voor verpakkingsmateriaal van het artikeltype Verpakkingsartikel aanmaken, bewerken, kopiëren en verwijderen.

NB

Artikelbasisgegevens voor verkoopartikelen worden vanuit het ERP-systeem geïmporteerd via het ItemMaster-BOD. Als de import van het ItemMaster-BOD is uitgeschakeld, is het aanmaken van verpakkingsartikelen toegestaan voor gedefinieerde financiële entiteiten. Voor deze financiële entiteiten moet de pagina Verpakkingen in het gebied Verzending zijn geactiveerd. U activeert deze pagina in de codelijst PackagingIsActive.

Artikelbasisgegevens voor verpakkingsmateriaal aanmaken:

 1. Selecteer Basisgegevens > Artikelbasisgegevens.
 2. Klik op Aanmaken.
 3. Geef de volgende informatie op:
  Artikel
  Geef het artikelnummer op waarmee het verpakkingsmateriaal kan worden geïdentificeerd.
  Artikelstatus
  Voor verpakkingsmateriaal moet u de status handmatig instellen. Selecteer de status van het artikel in de vervolgkeuzelijst. De twee artikelstatussen Openstaand en Verwijderd zijn beschikbaar.
  Artikelomschrijving
  Controleer de korte omschrijving van het artikel of geef deze zo nodig op.
  Type artikel
  Dit veld toont het artikeltype Verpakkingsartikel. Het artikel wordt gebruikt als verpakking van goederen die naar de klant worden verzonden. Artikelbasisgegevens voor verpakkingsmaterialen kunnen handmatig worden aangemaakt, gekopieerd en verwijderd.
  Basismaateenheid
  Controleer de maateenheid voor het artikel of geef deze zo nodig op. Dit is een standaardhoeveelheid die wordt gebruikt om een of meerdere objecten te tellen, te delen of te omschrijven.
  Goederencode
  De goederencode is een identificatiecode die wordt gebruikt om artikelgroepen te classificeren voor belasting- en douanedoeleinden. Een lijst met door de douane geleverde goederencodes is inbegrepen in de codelijst CommodityCodes. Deze codelijst bevat bijvoorbeeld CN-codes (gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie) of HTS-codes (officieel geharmoniseerd douanetarief van de regering van de VS).
  Klik tijdens het bewerken op de knop Zoeken van het veld Goederencode. Selecteer de goederencode van het artikel in het dialoogvenster.
  Omschrijving goederencode
  Wanneer u een goederencode selecteert, wordt de standaardomschrijving van de goederencode getoond. Als u een specifieke goederenomschrijving nodig hebt die de standaardomschrijving moet vervangen, kunt u de omschrijving opgeven op het tabblad Artikelomschrijvingen. Deze omschrijving wordt vervolgens in het gebied Verzending gebruikt om exportgerelateerde documenten te printen.
 4. Vouw de veldgroep Aanvullende artikelinformatie uit en geef de volgende informatie op:
  Speciale kenmerken artikel
  Selecteer speciale artikelkenmerken in de vervolgkeuzelijst. Dit veld wordt gebruikt om speciale artikelkenmerken op te slaan, bijvoorbeeld informatie over de veiligheid van een voertuig. Zo deelt bijvoorbeeld handelspartner Nissan belangrijke artikelen in als type A of type B. Dergelijke informatie kan gewoonlijk niet worden geïmporteerd van uit het ERP-systeem. Deze informatie is vereist voor het printen van labels in het gebied Verzending. U kunt dit veld beheren in de detailweergave van de pagina's Combivrachten en Magazijnverpakkingseenheden. Momenteel kunt u de volgende definities van speciale kenmerken selecteren waaraan de leveranciers van Nissan dienen te voldoen:
  OBD Nissan Mexico: Artikelen met speciale kenmerken betreffende emissieregelgeving (On-Board Diagnostics)
  Nissan Mexico – belangrijk onderdeel A: Belangrijke artikelen ter waarborging van de veiligheid van de inzittenden met betrekking tot het remsysteem, de brandstofinstallatie en de bediening van het stuur
  Nissan Mexico – belangrijk onderdeel B: Belangrijke artikelen voor de veiligheid in het geval van een botsing, zoals artikelen om de inzittenden tijdens en na een botsing te beschermen, en artikelen waarmee informatie wordt overgebracht die noodzakelijk is om veilig te kunnen rijden
  Algemene productcode
  Dit veld toont de algemene productcode. De algemene productcode is een streepjescode aan de hand waarvan producten in de detailhandel van elkaar kunnen worden onderscheiden.
  Elektronische productcode
  De elektronische productcode (Electronic Product Code, EPC) maakt een wereldwijde en eenduidige identificatie van producten mogelijk. De code bevat een nummer dat eenduidig aangeeft van welke fabrikant het product afkomstig is. Met behulp van de zogenoemde Object Name Service (ONS) wordt aan het standaard EPC-nummer een internetadres (URL) toegewezen. Dit EPC-nummer heeft betrekking op een omschrijving van een bepaald object van de fabrikant. Hierdoor kan informatie over de getagde producten worden geraadpleegd via internet.
  Indicator gevaarlijke stof
  Schakel het selectievakje in als het verpakkingsartikel wordt gebruikt om gevaarlijk materiaal mee te verpakken.
  ID gevaarlijke stof
  Dit veld toont de code waarmee het type gevaarlijke stof wordt aangegeven.
  Omschrijving gevaarlijke stof
  Wanneer de Indicator gevaarlijke stof wordt geselecteerd, kunt u een korte omschrijving van de gevaarlijke stof opgeven.
 5. Vouw de veldgroep Informatie exporteren uit en geef de volgende informatie op:
  Voorkeurshandelsovereenkomst
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer de voorkeurshandelsovereenkomst die voor het artikel tussen landen geldt in het dialoogvenster. Een voorkeurshandelsovereenkomst wordt door de douane gebruikt om douanerechten te heffen of om de export van goederen zonder heffingen toe te laten. In de codelijst PreferentialTradeAgreements staat de lijst met voorkeurshandelsovereenkomsten gedefinieerd.
  Als er geen voorkeurshandelsovereenkomst nodig is om goederen te exporteren naar het land van bestemming, kan de optie Zonder voorkeur worden gebruikt. Op de pagina Combivrachten in het gebied Verzending wordt geen mutatiecertificaat getoond voor een dergelijk artikel.
  Als nog onbekend is wat de vereiste voorkeurshandelsovereenkomst voor een artikel is, kan de optie Voorkeur zonder bekende overeenkomst worden gebruikt. U kunt de vereiste voorkeurshandelsovereenkomst voor een dergelijk artikel later opgeven op de pagina Combivrachten. De status van de gerelateerde combivracht in het gebied Verzending kan niet worden ingesteld op Voltooid, tenzij een geldige voorkeurshandelsovereenkomst is geselecteerd.
  Voorkeurscriterium
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer een NAFTA voorkeurscriterium in het dialoogvenster. NAFTA-voorkeurscriteria worden gegroepeerd in categorieën, aangeduid met een letter tussen A en F, op het NAFTA-certificaat van oorsprong. Het voorkeurscriterium wordt gebruikt om het land van oorsprong en de voorkeursstatus te certificeren als artikelen binnen NAFTA-landen worden verzonden. In de codelijst PreferenceCriteria staat de lijst met geldige voorkeurscriteria gedefinieerd.
  Land van oorsprong grote bewerking
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer een landcode in het dialoogvenster. Het land van oorsprong is het land waarin het artikel als laatste een "grote bewerking" onderging. Deze regel is van toepassing op artikelen die in meerdere landen worden geproduceerd. Met "grote bewerking" wordt de productiestap bedoeld waarin het artikel verandert in een nieuw, ander artikel.
  Land van oorsprong Federal Trade Commission
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer een landcode in het dialoogvenster. De landcode moet voldoen aan de standaard "Gefabriceerd in de V.S." die wordt gecontroleerd en gekeurd door de Federal Trade Commission (FTC). Een product dat als "Gefabriceerd in de V.S." wordt aangemerkt, moet "volledig of haast volledig" in de V.S. worden gefabriceerd. Alle belangrijke onderdelen en productiestappen die in het product worden opgenomen, moeten van Amerikaanse bodem zijn. Het product mag niet of verwaarloosbaar weinig uit niet-Amerikaanse onderdelen of niet in de Verenigde Staten uitgevoerde productiestappen bestaan.
  Type Federal Trade Commission
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer in het dialoogvenster een land van oorsprong volgens de regels van de Federal Trade Commission:
  Typecode Omschrijving
  M Gefabriceerd in: Geheel of vrijwel geheel in één enkel land vervaardigd.
  A Geassembleerd in: Geassembleerd binnen één enkel land uit onderdelen die in een of meer andere landen zijn gefabriceerd.
  R Opnieuw geproduceerd in: Opnieuw gebouwd en/of gereviseerd binnen één enkel land uit onderdelen die in een of meer andere landen zijn geproduceerd.
  Douaneprocedure
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer een douaneprocedure in het dialoogvenster. Een douaneprocedure voor het exporteren van goederen uit een land wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de exportbeperkingen. De codelijst CustomsProcedures staat in de lijst met douaneprocedures gedefinieerd.
  NAFTA-land van oorsprong
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer het NAFTA-land van oorsprong in het dialoogvenster. Het land van oorsprong wordt vooraf ingesteld en mag alleen worden gewijzigd in JNT als het gaat om goederen die zowel in Mexico als in de Verenigde Staten worden geproduceerd.
  NAFTA-producent
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer JA (standaard) in het dialoogvenster als u de fabrikant bent van het goed. Selecteer Nee als u niet de fabrikant van het goed bent.
  NAFTA-kostenmethode
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer NC in het dialoogvenster in deze gevallen:
  • De regel van oorsprong vereist een inhoudskwalificatie van regionale waarde
  • U gebruikt de netto kostenmethode in plaats van de transactiewaardemethode
  In alle andere gevallen selecteert u Nee.
 6. Voor artikelbasisgegevens van het type Verpakkingsartikel kunt u omschrijvingen van de artikel- en goederencode in verschillende talen toevoegen. Om omschrijvingen van de artikel- en goederencode in een andere taal toe te voegen, klikt u op Aanmaken op het tabblad Artikelomschrijvingen. Geef de volgende informatie op:
  Taalcode
  Selecteer in de vervolgkeuzelijst de taalcode voor de vertaling van de artikelomschrijving en de omschrijving van de goederencode.
  De taalcode kan worden geselecteerd voor artikelbasisgegevens van het type Verpakkingsartikel. De veldinvoer is uitgeschakeld voor artikelbasisgegevens van het type Verkoopartikel.
  Artikelomschrijving
  Controleer de vertaling van de artikelomschrijving in de geselecteerde taal of geef deze zo nodig op.
  De veldinvoer is uitgeschakeld voor artikelbasisgegevens van het type Verkoopartikel.
  Omschrijving goederen
  Geef een omschrijving van een specifieke goederencode op die de standaardomschrijving moet vervangen. Deze omschrijving wordt vervolgens in het gebied Verzending gebruikt om exportgerelateerde documenten te printen.

  Als u de regel met de artikelomschrijving wilt verwijderen, selecteert u de regel in het tabblad Artikelomschrijvingen en klikt u op Verwijderen.

 7. Als u handelspartnerspecifieke informatie voor een artikel wilt toevoegen, klikt u op Aanmaken op het tabblad Externe kenmerken. Welke informatie u opgeeft, hangt af van de vereisten van de handelspartner.
  Type
  Selecteer Klant of Leverancier in de vervolgkeuzelijst.
  Zakenpartner
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer een zakenpartner in het dialoogvenster.
  Financiële entiteit zakenpartner
  Dit veld toont de financiële entiteit van de zakenpartner. Een onderneming of een subset van een onderneming die onafhankelijk is met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.
  Artikel zakenpartner
  Geef het artikelnummer op dat door de handelspartner wordt gebruikt.
  Aanvullend artikel zakenpartner
  Geef een aanvullend artikelnummer op dat door de handelspartner wordt gebruikt. Deze informatie hangt af van de vereisten van de handelspartner.
  Verbruiksartikel zakenpartner
  Geef een extra artikelnummer op dat moet worden opgegeven als de handelspartner materiaal voor eenmalig gebruik inzet. Het veld bevat een accumulerende ID voor verpakkingsmateriaal dat niet herbruikbaar is. Deze informatie hangt af van de vereisten van de handelspartner.
  Standaard reden materiaalinvoer
  Selecteer de standaardreden voor de materiaalinvoer.

  Als u de handelspartnerspecifieke informatie voor een artikel wilt verwijderen, selecteert u de regel in het tabblad Externe kenmerken en klikt u op Verwijderen.

 8. Klik op Aanmaken op het tabblad Landen van oorsprong om de deelpercentages voor de landen van oorsprong toe te voegen. Welke informatie u opgeeft, hangt af van de vereisten van de handelspartner. De veldlijst wordt gebruikt in het gebied Verzending.
  Land van oorsprong
  Selecteer het land van oorsprong in de vervolgkeuzelijst.
  Percentage
  Geef het deelpercentage voor het land van oorsprong op.

  Als de velden voor het land van oorsprong uit het Shipment-BOD of PackageLabel-BOD leeg zijn, wordt het land met het hoogste percentage toegepast. De percentagescore wordt opgegeven in de veldlijst op het tabblad Landen van oorsprong. Als er geen percentage beschikbaar is, wordt het eerste land in de lijst volgens alfabetische volgorde het land van oorsprong.

  Als u het deelpercentage voor het land van oorsprong wilt verwijderen, selecteert u de regel in het tabblad Landen van oorsprong en klikt u op Verwijderen.

 9. Klik op Opslaan om de artikelbasisgegevens op te slaan.
  Er verschijnt een melding dat de artikelbasisgegevens zijn opgeslagen.