Volgordeprocessen

In Basisgegevens kan de codelijst MessageSplitter worden gebruikt om de volgordeprocessen in Transformatiete configureren en te beheren:

JIT (Just-In-Time)- en JIS (Just-In-Sequence-prestatieoptimalisaties

In volgordeprocessen zoals JIT of JIS moeten grote hoeveelheden gegevens vaak in korte tijd worden verwerkt. Deze situatie leidt tot specifieke prestatievereisten. Omdat JIT- en JIS-processen verschillen van de standaardprocessen die gebruikmaken van plannings- en verzendschema's zijn er specifieke prestatieoptimalisaties nodig. De werkelijke vereisten zijn specifiek voor elk JIT- of JIS-proces. Hieronder ziet u factoren die het JIT- of JIS-proces beïnvloeden:

 • De handelspartner
 • Het aantal en soort artikelen per voertuig
 • Het aantal geproduceerde voertuigen
 • De afstand tot een leverancier, bijvoorbeeld ter plaatse versus ver weg in JIS

Het is uiterst belangrijk dat de opeenvolgende pulsmeldingen op tijd worden verwerkt. De doorlooptijd van deze berichten is afhankelijk van de specifieke productie en het ploegenmodel en kan minder dan 1 uur zijn.

Om de algehele prestaties van JIT- of JIS-installaties bij klanten te verbeteren, kunnen in Transformatie de volgende functies worden gebruikt:

 • Transformatie ondersteunt het toewijzen van grote EDI-berichten, inclusief volgordeprognoseberichten.
 • U kunt het splitsen van inkomende VDA 4916-berichten per voertuig aansturen, dat wil zeggen, per recordtype 662. Gebruik de parameters Time-out (min) en Opsplitsen per 662-record (VDA 4916) in de codelijst MessageSplitter. Standaard is het splitsen van de VDA 4916-berichten per voertuig geactiveerd.

  NB

  Als het bericht is gesplitst, zal het aantal BOD's dat is aangemaakt en moet worden verwerkt toenemen met een factor van één tot tien. Dit heeft ook invloed op de berichtverwerking in het gebied Vrijgavebeheer.

 • Als het bericht niet is gesplitst, kan het resulterende bericht enorm zijn (40 MB of meer). Om deze reden is het nodig om de weergavelengte van het bericht te beperken. Het resultaat wordt getoond op de tabbladen Bronbericht en Doelbericht in de detailweergave van de pagina Berichten beheren. Zo niet zal er een time-out plaatsvinden tijdens de gegevenstransmissie vanaf de server naar de client.