Berichten valideren

U kunt mislukte berichttransformaties valideren. Als er bijvoorbeeld configuratieparameters ontbreken, voegt u de ontbrekende configuratie toe. Vervolgens valideert u de berichttransformatie.

Een berichttransformatie valideren:

  1. Selecteer Transformatie > Berichten beheren.
  2. Selecteer een bericht met de status Fout.
    Klik op de drill-downknop van een bericht om het bericht te valideren op de pagina Details bericht beheren.
  3. Klik op Valideren.
  4. Klik op OK om te bevestigen dat u het geselecteerde bericht wilt valideren.
    Er verschijnt een melding dat het geselecteerde bericht opnieuw is gevalideerd. De berichtstatus wordt teruggezet naar Nieuw.