Overzicht

Via Algemeen zijn applicatiebrede, niet-tenantspecifieke configuratiegegevens toegankelijk. Deze gegevens op applicatieniveau die niet aan een bepaalde tenant zijn gekoppeld, worden opgeslagen in een afzonderlijke database en kunnen niet worden gewijzigd door tenantgebruikers. De gegevens worden beheerd door de Algemene-gegevensservice.

De Algemene-gegevensservice communiceert met de Infor CloudSuite Portal (CSP) via het initialisatieproces voor nieuwe tenants wanneer nieuwe tenants worden ingericht.

Het menu Algemeen bevat door Infor beheerde configuratiegegevens:

  • Configuratiegegevens van tenants
  • Standaard opmaakmodellen van Infor voor de berichttransformatie
  • Standaard printsjablonen en dispatchers van Infor
  • Algemene applicatie-eigenschappen
  • Algemene codelijsten en codes die worden beheerd door Infor

Tenantgebruikers met toegewezen rollen hebben alleen-lezen toegang tot de standaard opmaakmodellen, printsjablonen en dispatchers, en kunnen de gegevens bekijken en exporteren. De standaardinhoud kan worden gebruikt om aangepaste versies te maken.

De tenantspecifieke codelijsten, codes, opmaakmodellen, printsjablonen en dispatchers worden opgeslagen in de tenantdatabase. De gegevens kunnen worden geopend via Basisgegevens, Transformatie en Printen, en kunnen worden gewijzigd door tenantgebruikers.