De codelijst Customers configureren

Gebruik deze procedure om de codelijst Customers te configureren. De focus ligt met name op het configureren van de verzending van combivrachten en het gebruik van een poolpunt als logistiek bedrijfsproces.

 1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
 2. Geef Customers op in het veld Naam.
 3. Klik op de drill-downknop om de codelijst te openen.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik in de sectie Eigenschappen codelijst op de drill-downknop van een klant.
  Het dialoogvenster Eigenschappen code wordt geopend.
 6. Klik op het tabblad Waarden 3 en geef de volgende informatie op:
  Poolpunt
  Dit veld toont de naam van het poolpunt. Poolpunten helpen om de uitgaande vrachtkosten te minimaliseren, doordat de vrachten worden verzonden naar lokale poolpunten, waarna het product lokaal wordt geleverd. Dit proces verlaagt de distributiekosten naar lokale verkooppunten, doordat de leveringsafstanden zo kort mogelijk worden houden en vrachten worden samengevoegd in een combivracht.
 7. Klik op OK om Eigenschappen code te sluiten.
 8. Klik op Opslaan in het venster Codes.