Een ASN vervangen

 1. Selecteer Verzending > Vrachten.
 2. Gebruik de filterfunctie van de Kolomfilterbalk om vrachten te zoeken.
 3. Selecteer filtercriteria uit de vervolgkeuzelijsten voor de vereiste kolommen:
 4. Geef in het veld Klant het klantnummer op voor de vrachten die u wilt zoeken.
 5. Geef andere zoektermen op om een gefilterde lijst met vrachten weer te geven. Klik op de knop voor het filteren van het raster.
 6. Klik op de drill-downknop van de gewenste vracht om de vrachtgegevens op de pagina Vracht weer te geven.
 7. Selecteer op het tabblad Zendingen alle zendingen in de vracht voor ASN-vervangingen.

  Meestal is er slechts één zending per vracht voor de betreffende handelspartners.

  NB

  U moet alle zendingen in de vracht selecteren.

 8. Klik op ASN-vervanging.