Uitgaande bestanden controleren

Op de pagina Uitgaande bestanden kunt u de lijst met uitgaande EDI-berichten controleren die door de communicatieservice zijn verzonden naar externe handelspartners. De communicatieservice verzendt de berichten voor verdere verwerking naar de communicatieproviderservice of naar de on-premise communicatieservice.

De lijst met uitgaande bestanden controleren:

 1. Selecteer Communicatie > Uitgaande bestanden.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Correlatie
  Dit veld geeft een aaneengeschakelde tekenreeks aan die uit de volgende delen bestaat: De tenant-ID van de tenant die het bericht verzendt, de ontvangende communicatieservice en een volgnummer.
  Bestandstype
  Dit veld geeft de berichtstandaard van het uitgaande EDI-bericht aan. De bestandstypen die ondersteuning bieden voor de unieke identificatie van een tenant aan de hand van een ontvanger-ID zijn: X12, EDIFACT/ODETTE en VDA.
  Status
  Dit veld toont de status van het uitgaande EDI-bericht dat door de communicatieservice is verzonden.
  Status Omschrijving
  Aangemaakt De communicatieservice heeft een item voor het uitgaande bericht aangemaakt op de pagina Uitgaande bestanden.
  Opgeslagen De communicatieservice heeft het uitgaande bericht opgeslagen in de tenantdatabase.
  Kon de communicatieprovider niet vinden. De communicatieservice kon de communicatieprovider niet vinden.
  Er is geen tenant-ID gevonden in het bericht. De communicatieservice kon geen tenant-ID vinden in het uitgaande bericht.
  Verzonden naar communicatieproviderservice. De communicatieservice heeft het uitgaande bericht verzonden naar de communicatieproviderservice.
  Kon niet verzenden naar communicatieproviderservice. De communicatieservice kon het uitgaande bericht niet verzenden naar de communicatieproviderservice.
  Verzonden naar on-premise communicatieprovider. De communicatieservice heeft het uitgaande bericht verzonden naar de on-premise communicatieprovider.
  Kon niet verzenden naar on-premise communicatieprovider. De communicatieservice kon het uitgaande bericht niet verzenden naar de on-premise communicatieproviderservice.
  Ontvangen door handelspartner. Het uitgaande bericht is ontvangen door de handelspartner.
  Bijwerken van de bevestigingsvlag is mislukt. De communicatieservice kon de bevestigingsvlag niet bijwerken.
  Er is een onverwerkt bericht gevonden in de wachtrij met onbestelbare berichten. De communicatieservice heeft een onverwerkt bericht gevonden in de wachtrij met onbestelbare berichten. Berichten worden naar de wachtrij met onbestelbare berichten verplaatst wanneer ze langer dan de gedefinieerde tijd in de verwerkingswachtrij hebben gestaan. In dit geval heeft de on-premise communicatieservice het uitgaande bericht niet opgehaald uit de verwerkingswachtrij.
  Kon verwerkt bericht niet verwijderen uit de wachtrij. De communicatieservice kon het verwerkte bericht niet verwijderen uit de wachtrij. Dit geeft aan dat er een controle op een AWS-fout moet worden uitgevoerd.
  De on-premise provider kon het bestand niet naar EXS verzenden. De on-premise communicatieprovider kon het uitgaande bericht niet verzenden naar Exchange Services.
  De on-premise provider heeft een lege status gestuurd. De on-premise communicatieprovider heeft een uitgaand bericht met een lege status verzonden. Er werd een statusbericht van de on-premise communicatieprovider verwacht, maar dit was niet opgenomen. In dit geval is het aangewezen een controle van de On-Premises Communication Agent uit te voeren.
  Tenant
  Dit veld geeft de tenant van de applicatie aan van waaruit het uitgaande EDI-bericht wordt verzonden.
  Partner-ID
  Dit veld geeft de partner-ID aan van de handelspartner waarnaar het uitgaande EDI-bericht wordt verzonden.
  Afzender
  Dit veld toont de afzender-ID van het uitgaande bericht.
  Ontvanger
  Dit veld toont de ontvanger-ID van het uitgaande bericht.
  Aangemaakt op
  Dit veld toont de datum en tijd waarop de gegevens zijn aangemaakt.
  Laatst bijgewerkt op
  Dit veld toont de datum en tijd waarop de gegevens het laatst zijn bijgewerkt.