Een zendingsregel bewerken

U kunt de verpakkingseenheden van een zendingsregel openen en bewerken.

Een zendingsregel en de bijbehorende verpakkingseenheden bewerken:

 1. Selecteer Verzending > Verpakkingen.
 2. Klik op de drill-downknop om een zendingsregel te openen.
 3. Controleer de volgende informatie:
  Vracht
  Een vracht is een verzameling zendingen voor één klant. Dit nummer kan worden overgebracht vanuit het ERP-systeem.

  In sommige ERP-systemen komt de vracht-ID overeen met de zending-ID.

  Klant
  Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit. De klant wordt ingelezen vanuit het ERP-systeem.
  Zending
  Met dit nummer wordt de zending aangegeven. Een zending bestaat uit diverse verpakte artikelen die op een verzenden aan-adres van een klant moeten worden afgeleverd.
  Artikel
  Dit veld toont het artikelnummer waarmee het artikel wordt gedefinieerd.
  Artikelomschrijving
  Dit veld toont een korte omschrijving van het artikel.
  Nettogewicht
  Dit veld toont het samengevoegde totaalgewicht van de artikelen in de verpakkingseenheid.
  Maateenheid gewicht
  Dit veld toont de maateenheid voor gewicht van de vervoerder.
  Verpakkingsinstructie
  Dit veld toont een code waarmee de verpakkingsinstructie wordt aangeduid. Deze instructie beschrijft de manier waarop het artikel moet worden verpakt.
  Naam klant
  Dit veld toont de naam van een klant of klantgroep.
  Regel
  Dit veld toont het regelnummer van de zending. Klik, indien beschikbaar, op Zoeken en selecteer een zendingsregel.
  Verpakkingsstatus
  Dit veld toont de status van de verpakking: De statussen Niet verpakt, Gedeeltelijk verpakt of Gedeeltelijk niet verpakt geven aan dat de verpakking handmatig moet gebeuren.

  De volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Niet verpakt: Niet verpakt
  • Gedeeltelijk verpakt: Gedeeltelijk verpakt
  • Verpakt: Volledig verpakt
  • Gedeeltelijk niet verpakt: Gedeeltelijk verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  • Niet verpakt: Bewust niet verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  Te verpakken hoeveelheid
  Dit veld toont het onderdeel van de verzonden hoeveelheid dat nog niet is verpakt. Dit is de verzonden hoeveelheid min de hoeveelheid die reeds is verpakt.
  Hoeveelheid
  Dit veld toont de hoeveelheid van het product die bij de klant is afgeleverd. De waarde van de verzonden hoeveelheid is de hoeveelheid van de verkooporder. Nadat een hoeveelheid is verzonden, kunt u die hoeveelheid factureren.
  MEH
  Dit veld bevat de maateenheid voor de hoeveelheid.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

 4. Klik op Bewerken.
  De lijst met verpakkingseenheden bevat de volgende informatie:
  Niveau
  Dit veld toont een code waarmee het verpakkingsniveau wordt aangegeven. Het niveau verwijst naar de verpakkingshiërarchie. Niveau 1 staat voor het basisniveau, dat wil zeggen de verpakkingseenheid of het verpakkingsmateriaal op de vloer of de grond.
  Voorbeeld: Niveau 1: pallet, niveau 2: doos
  Type verpakkingseenheid
  Dit veld toont de ID van het verpakkingsartikel. Verpakkingsartikelen zijn materialen die bedoeld zijn om andere verpakte materialen te bundelen of samen te houden.
  Volgnummer
  Dit nummer geeft de volgorde aan waarin de regels binnen een zending worden weergegeven en de volgorde waarin de taken worden uitgevoerd.
  Verpakkingseenheid-ID
  In het veld voor de verpakkingseenheid wordt een numerieke waarde getoond die een uniek nummer voor een pakket vormt. De verpakkingsbeheerder maakt dit nummer aan in het desbetreffende gekoppelde ERP-systeem. Het nummer wordt op labels geprint en overgebracht in het ASN. Klik, indien beschikbaar, op Zoeken en selecteer een verpakkingseenheid-ID.
  Parent-zendingsregel

  De zendingsregel kent een getal aan elk artikel toe. Dit veld toont het zendingsregelnummer van het artikel dat in de verpakkingseenheid is verpakt.

  Volgnummer parent verpakkingseenheid
  Dit veld toont het volgnummer van de verpakkingseenheid die de parent is van de huidige verpakkingseenheid. Het volgnummer van de pallet kan bijvoorbeeld het volgnummer van de parent verpakkingseenheid zijn van de doos op de pallet.
  Parent-verpakkingseenheid
  Dit veld toont het nummer van de parent-verpakkingseenheid als de verpakkingseenheid een child-verpakkingseenheid is.
  Gebruik verpakkingseenheid
  Dit veld bepaalt de manier waarop verpakkingseenheden worden gebruikt binnen de verpakkingseenheidstructuur.
  • INNER: Bevat goederen;
  • OUTER: Omvat een verpakkingseenheid die goederen bevat (INNER-/binnenverpakkingseenheid);
  • EMPTY: Alle accessoires die niet staan ingesteld op INNER of OUTER en geen functie hebben, zoals kleppen of deksels van verpakkingseenheden;
  • MIXED: Een OUTER-verpakkingseenheid met ten minste twee INNER-verpakkingseenheden die verschillende artikelen bevatten.
  Type verpakking
  Dit veld toont de eenheid van de verpakking. Hieronder vallen: dozen, pallets of verpakkingstoebehoren.
  NB

  Het verpakkingstype Pack is een optioneel verpakkingsniveau dat op basis van het PackageLabel-BOD kan worden gebruikt in het proces voor magazijnverpakkingseenheden van de handelspartner Honda Noord-Amerika. In dit scenario worden de feitelijke eigenlijke artikelen opgeslagen in pakketten van het verpakkingstype Pack. De pakketten maken deel uit van virtuele verpakkingseenheden. Deze containers worden niet gepubliceerd in het ASN. Verpakkingen met verschillende artikelen mogen geen deel uitmaken van dezelfde virtuele verpakkingseenheid. Labels voor het verpakkingstype Pack worden niet geprint als het aanmaken van labels wordt geactiveerd door een zending.

  Hoeveelheid
  Dit veld toont de hoeveelheid van elk te verzenden artikel in de transportmateriaalverwerkingseenheid.
  De verzonden hoeveelheid hangt af van het type verpakkingseenheid. Voor bijvoorbeeld een pallet en de daarbij inbegrepen dozen mag nooit een Verzonden hoeveelheid zijn opgegeven.
  Brutogewicht
  Dit veld toont het totale gewicht van de zendingsregel en de verpakkingsartikelen van de zendingsregel.
  Nettogewicht
  Dit veld toont het samengevoegde totaalgewicht van de artikelen in de verpakkingseenheid.
  Tarragewicht
  Dit veld toont het cumulatieve gewicht van de verpakkingseenheid en de verpakkingseenheden die daarop worden geplaatst.
  Tarragewicht verpakkingseenheid
  Dit veld toont het tarragewicht van de verpakkingseenheid.
  Totaal volume
  Dit veld toont het totale volume van de zending.
  Het totale volume is geen berekende waarde.
 5. Klik op Selecteren om een verpakkingseenheid te bewerken.
 6. Controleer deze informatie of geef deze informatie zo nodig op.
  Type verpakkingseenheid
  Dit veld toont de ID van het verpakkingsartikel. Verpakkingsartikelen zijn materialen die bedoeld zijn om andere verpakte materialen te bundelen of samen te houden.
  Hoeveelheid
  Dit veld toont de hoeveelheid van elk te verzenden artikel in de transportmateriaalverwerkingseenheid.
  De verzonden hoeveelheid hangt af van het type verpakkingseenheid. Voor bijvoorbeeld een pallet en de daarbij inbegrepen dozen mag nooit een Verzonden hoeveelheid zijn opgegeven.
  Aantal aan te maken verpakkingseenheden
  Geef het aantal aan te maken verpakkingseenheden op het geselecteerde niveau op.
  NB

  1 is vooraf ingesteld, maar kan worden overschreven.

  Niveau
  Dit veld toont een code waarmee het verpakkingsniveau wordt aangegeven. Het niveau verwijst naar de verpakkingshiërarchie. Niveau 1 staat voor het basisniveau, dat wil zeggen de verpakkingseenheid of het verpakkingsmateriaal op de vloer of de grond.
  Voorbeeld: Niveau 1: pallet, niveau 2: doos
  Volgnummer
  Dit nummer geeft de volgorde aan waarin de regels binnen een zending worden weergegeven en de volgorde waarin de taken worden uitgevoerd.
  Parent-zendingsregel

  De zendingsregel kent een getal aan elk artikel toe. Dit veld toont het zendingsregelnummer van het artikel dat in de verpakkingseenheid is verpakt.

  Volgnummer parent verpakkingseenheid
  Dit veld toont het volgnummer van de verpakkingseenheid die de parent is van de huidige verpakkingseenheid. Het volgnummer van de pallet kan bijvoorbeeld het volgnummer van de parent verpakkingseenheid zijn van de doos op de pallet.
  Parent-verpakkingseenheid
  Dit veld toont het nummer van de parent-verpakkingseenheid als de verpakkingseenheid een child-verpakkingseenheid is.
  Tarragewicht verpakkingseenheid
  Dit veld toont het tarragewicht van de verpakkingseenheid.
  Type verpakkingseenheid klant
  Het type verpakkingseenheid van de klant wordt overgebracht vanuit het ERP-systeem. U kunt het type wijzigen om bijvoorbeeld labels te kunnen printen.
  Opslaglocatie klant

  Geef een locatie op binnen de productievestiging of het magazijn waar de goederen na ontvangst worden opgeslagen. Een locatie geeft een organisatorische eenheid aan die wordt gebruikt om het artikel te kunnen onderscheiden van andere artikelen die deel uitmaken van andere organisatorische eenheden.

  Speciale markeringen
  De volgende informatie wordt gebruikt door bepaalde fabrikanten, zoals Nissan.

  Speciale markeringen bestaan uit twintig tekens die worden opgegeven als deel van een EDI-materiaalvrijgavezending of zoals afgesproken. De eerste tien tekens worden boven in het Speciale markeringen-gedeelte geprint. De laatste tien tekens worden onder in het Speciale markeringen-gedeelte geprint.

  Serienummer label
  Het serienummer van een label is afhankelijk van de handelspartner.
  Het bestaat uit een tekenreeks van numerieke of alfanumerieke tekens die slechts één keer per jaar wordt verzonden naar dezelfde klant.
  Serienummer als streepjescode
  Dit veld bevat een handelspartnerspecifieke extensie van het serienummer.
  Lengte
  Dit veld toont de lengte van de verpakkingseenheid.
  Breedte
  Dit veld toont de breedte van de verpakkingseenheid.
  Hoogte
  Dit veld toont de hoogte van de verpakkingseenheid.
  Retourneerbaar
  Dit selectievakje geeft aan of de verpakking een wegwerpverpakking is. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de verpakking naar de opdrachtgever geretourneerd.
  Gelijksoortige pallet
  Dit veld geeft aan of de pallet een gelijksoortige pallet is. Een gelijksoortige pallet bevat slechts één handelsartikel.