De lijst met coderegels controleren

Op de pagina Codes vindt u belangrijke veldinformatie van de coderegels.

U controleert als volgt de lijst met coderegels:

 1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Naam
  Dit veld toont de naam van de coderegel die is overgenomen uit de codelijst.
  Omschrijving
  Dit veld toont de omschrijving van de coderegel die is overgenomen uit de codelijst.
  Hiërarchiestructuur
  Dit veld toont de zoekhiërarchiestructuur van de coderegel die wordt gebruikt om codes op te slaan en te openen. De zoekhiërarchiestructuur wordt overgenomen uit de codelijst. De hiërarchiestructuur bepaalt welke hiërarchiegegevens in de codes kunnen worden opgegeven.
  Component
  Elke codelijst moet worden toegewezen aan een functioneel gebied van de applicatie. Als een codelijst wordt gebruikt door meerdere functionele gebieden, moet deze codelijst worden toegewezen aan het gebied Infor Automotive Exchange Common.
  Selecteer tijdens het bewerken in de vervolgkeuzelijst een functioneel gebied waaraan de codelijst wordt toegewezen.
  Laatst bijgewerkt door gebruiker
  Dit veld toont de gebruiker die de laatste update heeft uitgevoerd.
  Datum laatst bijgewerkt
  Dit veld toont de datum van de laatste update.