Facturen

Gebruik de pagina Facturen om factuurgegevens te bekijken en te bewerken. Pro-forma- en standaardfacturen worden vanuit het ERP-systeem overgebracht naar het gebied Verzending via de Invoice-BOD. Een Invoice-BOD bevat prijsinformatie voor verzonden zendingen.

De lijst Facturen openen:

 1. Selecteer Verzending > Facturen.
 2. Geef zoekcriteria op in een of meer van de volgende velden:
  Factuur
  Dit veld toont het nummer van de factuur.
  Factuurdatum <
  Dit veld bevat de laatste factuurdatum die wordt gebruikt om de weergave van facturen te filteren.
  Klant
  Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit. De klant wordt ingelezen vanuit het ERP-systeem.
  Naam klant
  Dit veld toont de naam van een klant of klantgroep.
  Type
  Dit veld toont het factuurtype:
  • Factuur: Reguliere facturen brengen klanten op de hoogte van de bedragen die zij nog moeten betalen.
  • Pro-formafactuur: Pro-formafacturen kunnen om verschillende redenen worden gebruikt. Met deze facturen wordt bijvoorbeeld een waardeaanduiding gegeven voor een zending goederen die moet worden verzekerd.
  Status
  Dit veld geeft de status van de factuur aan:
  • Gelukt
  • Mislukt
  • Mislukt - Systeem
  • Mislukt - Corrigeerbaar
  • Opnieuw valideren
  • Geblokkeerd
  • Mislukt - Geweigerd
  • Handmatig afgekeurd
 3. Klik op de drill-downknop van de gewenste factuur om de volgende informatie te controleren:
  Factuur
  Dit veld toont het nummer van de factuur.
  Factuurdatum
  Controleer de datum waarop de factuur is uitgegeven of geef deze op.
  Klant
  Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit. De klant wordt ingelezen vanuit het ERP-systeem.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  Totaalbedrag
  Het veld totaalbedrag toont de artikelprijs inclusief aanvullende kosten.
  Bedrag artikel
  Dit veld toont het artikelbedrag op de factuur.
  Vrachtkosten
  Dit veld toont de vrachtkosten.
  Verpakkingskosten
  Dit veld toont de kosten van de verpakking.
  Overige kosten
  Dit veld toont overige kosten zoals verzekeringskosten.
  Valuta
  Dit veld toont de valuta van de transactie.
  Naam klant
  Dit veld toont de naam van een klant of klantgroep.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Type
  Dit veld toont het factuurtype:
  • Factuur: Reguliere facturen brengen klanten op de hoogte van de bedragen die zij nog moeten betalen.
  • Pro-formafactuur: Pro-formafacturen kunnen om verschillende redenen worden gebruikt. Met deze facturen wordt bijvoorbeeld een waardeaanduiding gegeven voor een zending goederen die moet worden verzekerd.
  Status
  Dit veld geeft de status van de factuur aan:
  • Gelukt
  • Mislukt
  • Mislukt - Systeem
  • Mislukt - Corrigeerbaar
  • Opnieuw valideren
  • Geblokkeerd
  • Mislukt - Geweigerd
  • Handmatig afgekeurd
  Intern versienummer
  Dit veld toont het revisienummer van de zending. Dit nummer geeft informatie over het meermaals verzenden van een zending.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

 4. Vouw Informatie factureren-aan uit.
  De informatie in deze sectie heeft betrekking op het factureren-aan adres.
  Factureren aan
  Dit veld toont het Factureren-aan adres, het adres waar de factuur ter betaling naartoe moet worden gestuurd. Dat kan het adres zijn waar goederen naartoe zijn geleverd, maar dat is niet noodzakelijk het geval.
  Naam
  Een naam.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Code onderverdeling land
  Dit veld toont de code voor de onderverdeling van het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

 5. Controleer de volgende informatie die wordt weergegeven in de tabel Regel:
  Regel
  Dit veld toont het regelnummer van de factuur.
  Artikel
  Dit veld toont het artikelnummer waarmee het artikel wordt gedefinieerd.
  Artikelomschrijving
  Dit veld toont een korte omschrijving van het artikel.
  Prijs
  Bekijk hier de artikelprijs of geef deze hier op. Dit is de prijs van één exemplaar of eenheid van het artikel.
  Prijseenheid
  De prijseenheid toont de eenheid waaraan de prijs is gekoppeld.
  Totaalbedrag
  Het veld totaalbedrag toont de artikelprijs inclusief aanvullende kosten.
  Bedrag artikel
  Dit veld toont het artikelbedrag op de factuur.
  Totaalbedrag
  Het veld totaalbedrag toont de artikelprijs inclusief aanvullende kosten.
  Bedrag artikel
  Dit veld toont het regelbedrag voor het artikel. Het regelbedrag voor een artikel is het product van hoeveelheid en prijs.
  Zending
  Met dit nummer wordt de zending aangegeven. Een zending bestaat uit diverse verpakte artikelen die op een verzenden aan-adres van een klant moeten worden afgeleverd.
  Zendingsregel
  Dit veld toont het regelnummer van de zending.
  Hoeveelheid
  Dit veld toont de hoeveelheid van het product die bij de klant is afgeleverd. De waarde van de verzonden hoeveelheid is de hoeveelheid van de verkooporder. Nadat een hoeveelheid is verzonden, kunt u die hoeveelheid factureren.
 6. Klik op de drill-downknop in de tabel Regel om de Details factuurregel te openen.
 7. Controleer de volgende informatie.
  Regel
  Dit veld toont het regelnummer van de factuur.
  Artikel
  Dit veld toont het artikelnummer waarmee het artikel wordt gedefinieerd.
  Artikelomschrijving
  Dit veld toont een korte omschrijving van het artikel.
  Prijs
  Bekijk hier de artikelprijs of geef deze hier op. Dit is de prijs van één exemplaar of eenheid van het artikel.
  Prijseenheid
  De prijseenheid toont de eenheid waaraan de prijs is gekoppeld.
  Totaalbedrag
  Het veld totaalbedrag toont de artikelprijs inclusief aanvullende kosten.
  Bedrag artikel
  Dit veld toont het regelbedrag voor het artikel. Het regelbedrag voor een artikel is het product van hoeveelheid en prijs.
  Zending
  Met dit nummer wordt de zending aangegeven. Een zending bestaat uit diverse verpakte artikelen die op een verzenden aan-adres van een klant moeten worden afgeleverd.
  Zendingsregel
  Dit veld toont het regelnummer van de zending.
  Hoeveelheid
  Dit veld toont de hoeveelheid van het product die bij de klant is afgeleverd. De waarde van de verzonden hoeveelheid is de hoeveelheid van de verkooporder. Nadat een hoeveelheid is verzonden, kunt u die hoeveelheid factureren.
  Maateenheid verkoop
  Dit veld toont de maateenheid die wordt gebruikt om het artikel aan de klant te verkopen.

  De maateenheid voor verkoop kan verschillen van andere maateenheden.

  Maateenheid voor hoeveelheid in verzending
  Dit veld toont de hoeveelheid, uitgedrukt in de maateenheid voor verzending.
  Maateenheid verzending
  Dit veld toont de maateenheid voor gewicht van de artikelen in de zending.
  Maateenheid voor hoeveelheid in voorraad
  Dit veld toont de hoeveelheid uitgedrukt in de maateenheid voor voorraad. De maateenheid voor voorraad en de maateenheid voor verkoop kunnen verschillen. Als de verkoophoeveelheid niet beschikbaar is in de maateenheid voor verkoop, wordt de waarde in het veld Maateenheid voor hoeveelheid in voorraad geconverteerd naar de maateenheid voor verkoop.

  Dit veld is puur ter informatie en wordt niet geprint.

  Maateenheid voorraad
  Dit veld toont de maateenheid voor het gewicht van de artikelen in de zending.
 8. Klik op OK om terug te gaan naar de pagina Factuur.