Woordenlijst

financiële entiteit

Een onderneming of een subset hiervan die onafhankelijk is met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit is een entiteit die een winst- en verliesrekening en een balans opstelt op basis van een volledige, vereffende set transacties. Het is vaak een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.

Advance Ship Notice

Een elektronische melding in EDI-indeling van leveringen in het verschiet, een elektronische verpakkingslijst. Het doel van het ASN is het informeren van de ontvanger dat de zending onderweg is. Nadat de zending de bedrijfslocatie heeft verlaten kan het bedrijf dit bericht elektronisch naar de klant, naar een goederenontvanger of naar beide sturen.

AES

Zie Automated Export System (geautomatiseerd exportsysteem).

luchtvrachtbrief ("air waybill")

Transportdocument voor goederen die via de lucht worden getransporteerd. Het document bevat de voorwaarden en bepalingen van het vervoer. De volgende typen zijn beschikbaar:
  • Basisluchtvrachtbrief ("Master Air Waybill"): Een transportdocument dat wordt uitgegeven door een luchtvrachtvervoerder.
  • Interne luchtvrachtbrief ("House Air Waybill"): Een transportdocument dat wordt uitgegeven door een vrachtexpediteur.

ASN

Zie Advance Ship Notice.

naam geadresseerde

Naam van de persoon voor wie een document is bedoeld.

Automated Export System (geautomatiseerd exportsysteem)

Een Europese standaard voor het afhandelen van douanegerelateerde processen via EDI, bijvoorbeeld exportdeclaraties. In andere landen worden vergelijkbare processen gebruikt, bijvoorbeeld AES X12.

aanvullende verpakkingstoebehoren

Aanvullende verpakkingstoebehoren zoals een deksel of klepje.

nalevering

Een klantorder die niet meteen kan worden uitgeleverd omdat het artikel niet op voorraad is.

streepjescode

Machinaal te interpreteren productinformatie die is gecodeerd in bijvoorbeeld streepjes.

vrachtbrief ('Bill of Lading')

Zie Vrachtbrief ("waybill").

BOD

Zie Business object document.

business object document

Een bericht dat van een applicatie naar een of meer andere applicaties wordt verzonden. Een BOD-bericht licht een applicatie in over een wijziging aan een bedrijfsobject die zich in een andere applicatie heeft voorgedaan. Het kan ook een applicatie vragen om een bedrijfsobject bij te werken. Een BOD bestaat uit twee delen: een noun en een verb. De noun is een gewoon bedrijfsobject. De verb is een actie die op de noun wordt uitgevoerd.

vervoerder

Een entiteit die zich bezighoudt met het transporteren van goederen. De zending door een bepaalde vervoerder kan onderdeel zijn van de verzendbepalingen.

agent van vervoerder

Partij die namens een vervoerder mag handelen.

certificaat van oorsprong

Document dat in de internationale handel wordt gebruikt. Een certificaat van oorsprong is een geprint formulier waarop staat aangegeven dat de goederen in een bepaalde exportzending volledig in het aangegeven land zijn geproduceerd. Het wordt ingevuld door de exporteur en gecertificeerd door een officiële instantie.

codenummer

Een gestandaardiseerde code waarmee goederen in douaneprocedures kunnen worden geïdentificeerd.

gecombineerde nomenclatuur

Een EU-nomenclatuur om goederen te identificeren die voldoen aan de vereisten van de Common Customs Tariff (algemene douanetarieven) en de externe handelsstatistieken van de Europese Unie.

gecombineerd plan

Bestaat uit vrijgaveorderregels die de gecombineerde vereisten van verschillende berichttypen weergeven. Een gecombineerd plan is een samenvoeging van de daadwerkelijke vereisten voor verzendschema's en planningsschema's. Elke revisie van het gecombineerde plan wordt opgeslagen. Verwijzingen naar berichttypespecifieke enkelvoudige plannen worden bewaard.

goederencode

Een identificatiecode die wordt gebruikt voor belasting- en douanedoeleinden.

goederentype

Een classificatie waarmee een verdere opdeling van een goederencode wordt bewerkstelligd.

goederenontvanger

De partij naar wie goederen worden verzonden.
NB

Een zending kan tijdens het traject van de eerste goederenafzender naar de uiteindelijke goederenontvanger door meerdere goederenontvangers worden verwerkt.

consolidatie

Het groeperen en opeenpakken van verschillende vrachten in één combivracht om deze als grotere eenheid te transporteren. Een consolidatiepunt is de locatie waar het consolideren plaatsvindt.

verpakkingeenheid

Een kist, doos, kuip, pallet of een soortgelijke verpakking die de te verzenden artikelen bevat. Een verpakkingeenheid kan ook andere verpakkingeenheden bevatten.

rol verpakkingeenheid

Met de rol van een verpakkingeenheid wordt het te printen labeltype bepaald. De rol wordt toegewezen aan een verpakkingeenheid op basis van de handelspartner en het type verpakking van de verpakkingeenheid.

Er is bijvoorbeeld ten minste één rol van een verpakkingeenheid beschikbaar voor verpakkingeenheden met de volgende typen verpakking:

  • Outer: Master, Mixed, Mixed Master
  • Inner: Single, Mixed Single, Virtual
  • Verpakkingstoebehoren: Verpakkingstoebehoren

Zie ook: Type verpakking, Verpakkingeenheidstructuur

verpakkingeenheidstructuur

Een samenstelling van verschillende verpakkingeenheden waarmee wordt voldaan aan de behoeften van de specifieke handelspartner en waarmee het verpakkingsproces kan worden vereenvoudigd.

Bijvoorbeeld: Kleine pakketten met een bepaald aantal boutjes worden in een doos verpakt. Meerdere dozen worden op een pallet gestapeld.

type verpakkingseenheid

Een omschrijving van het materiaal waarvan de verpakkingeenheid is gemaakt. Het type verpakkingeenheid is gewoonlijk een code die uit 5 tekens bestaat. De eerste drie tekens zijn letters, de laatste twee cijfers.

land van oorsprong

Het land waarin de goederen zijn geproduceerd of gefabriceerd volgens de criteria die zijn opgesteld voor hoeveelheidsrestricties, het toepassen van het douanetarief, en elk ander soort handelsmaatregel.

CPD carnet

Een document dat de doorvoer en tijdelijke import van transportmiddelen vergemakkelijkt. Het dient als douanedeclaratie en autorisatie. Daarnaast dient het als een garantie in landen die als contractpartij deelnemen aan de Conventie van Istanboel.

CUM

Zie Cumulatieve hoeveelheid.

cumulatieve hoeveelheid

Totale hoeveelheid van een artikel die wordt verzonden volgens een schema voor een bepaald artikel en een bepaalde klant in een periode. Kan op een bepaald tijdstip worden gereset. Meestal wordt de afkorting CUM gebruikt.

douanenummer

Een uniek nummer dat door de douane wordt aangeleverd om personen of partijen te identificeren die douanedeclaraties indienen. Voorbeelden: Afzender en ontvanger. In de Europese Unie is het douanenummer onderdeel van het EORI-nummer.

douanekantoor

Een kantoor waarin douaneformaliteiten worden afgehandeld. Douanekantoren kunnen primaire douanekantoren en douanestations bij grensovergangen zijn.

douanekantoor van uitvoer

Het douanekantoor waar goederen moeten worden voorgelegd voordat ze het douanerayon van de EU verlaten. In dit douanekantoor worden ze onderworpen aan uitvoerformaliteiten en -controles. Het douanekantoor van uitvoer is aangewezen door de douaneautoriteiten in overeenstemming met de douaneregels. Als er geen onregelmatigheden worden gevonden, geeft het douanekantoor van uitvoer de goederen vrij voor uitvoer en wordt het exportdouanekantoor geïnformeerd. Als een douanekantoor van uitvoer een samenvattingsdeclaratie van uitvoer ontvangt, voert het kantoor regelmatig controles uit. Die zijn nodig voor de goederen die het douanerayon van de EU verlaten.

douanekantoor van export

Het douanekantoor dat is aangewezen door de douaneautoriteiten in overeenstemming met de douaneregels. Deze douaneregels omvatten de formaliteiten die moeten worden voltooid met betrekking tot de goederen die het douanerayon van de EU moeten verlaten. De bestemming van deze goederen moet buiten de EU liggen.

leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn internationaal erkende voorwaarden voor leveringen. Deze regels zorgen ervoor dat de algemene contractclausules van export- en importtransacties eenduidig worden geïnterpreteerd. De leveringsvoorwaarden werden ontwikkeld en uitgegeven door de internationale kamer van koophandel (International Chamber of Commerce, ICC) in Parijs.

dock

Verzend- of ontvangstlocatie in een magazijn of fabriek.

afleverzone

De afleverlocatie bij een fabricagelijn waar een artikel wordt verbruikt.

DUNS-nummer

Uniek identificatienummer voor elke fysieke locatie van een bedrijf, bestaand uit negen cijfers. Het wordt zowel door de overheid als door de commerciële sector gebruikt.

EDI

Zie Electronic Data Interchange (elektronische gegevensuitwisseling).

Electronic Data Interchange

De elektronische communicatie van bedrijfstransacties (bv. orders, bevestigingen en facturen) tussen organisaties. Derde partijen leveren EDI-services en -vertalers die ervoor zorgen dat organisaties met verschillende apparatuur (elektronisch) met elkaar kunnen communiceren. Meestal wordt de afkorting EDI gebruikt.

EORI-nummer

Nadat een economische partner (Economic Operator) zich heeft geregistreerd bij de douane van een lidstaat, kan hij een EORI-nummer krijgen. Het nummer is in de gehele Europese Unie geldig. De economische partner kan dit nummer vervolgens in al zijn correspondentie met Europese douaneautoriteiten gebruiken.

Exchange Services

Exchange Services bevat communicatiecomponenten voor de fysieke uitwisseling van gegevens tussen externe handelspartners en applicaties die met ION zijn verbonden. Exchange Services ondersteunt de verzending, ontvangst en polling van gegevens.

FFD

Zie Format File Description.

Format File Description (FFD)

Beschrijft de structuur van het invoerbestand of het gestructureerde uitvoerbestand. Een bron-FFD wordt gebruikt om een gestructureerd bericht zoals ANSI ASC X12 of UN/EDIFACT te converteren naar XML. Een doel-FFD wordt gebruikt om een XML-uitvoerbestand te converteren naar een gestructureerd bericht zoals ANSI ASC X12 of UN/EDIFACT.

vrachtcontainer

Gestandaardiseerde, duurzame transportverpakkingeenheid die gemakkelijk kan worden gelost en veilig kan worden afgesloten.

vrachtmatrix

Een tabel waarin de vrachtprijzen voor elke vervoerder worden opgesomd. De vrachtprijzen worden bepaald op basis van bijvoorbeeld gewicht, volume, afstand, vrachttype of land van bestemming. De vrachtmatrix vormt de basis van de berekening.

INNER-/binnenverpakking

Een verpakkingeenheid, zoals een doos, die in rechtstreeks contact komt met een artikel. Voor transport is voor een binnenverpakking een buitenverpakking nodig.

locatie

Een afzonderlijke geografische locatie van een organisatie, die is gekoppeld aan gegevens of aan een transactie. Dit kan een magazijn, een productielocatie of een kantoor zijn. Artikelen worden van of naar een specifieke locatie verzonden. Voorbeelden van locaties zijn magazijn, verzenden aan, en verzenden van.

LSP

Zie Logistics Service Provider.

Logistics Service Provider

Partij die logistieke diensten levert zoals magazijnopslag, opnieuw verpakken van producten, distributie en assemblage.

berichtstandaard

Hiermee wordt de indeling of de structuur van het bericht gedefinieerd. Voorbeelden zijn ANSI ASC X12, UN/EDIFACT, ODETTE, VDA, XML, BOD en BEMIS.

berichttype

Hiermee wordt de inhoud van het bericht en het bedrijfsproces gedefinieerd. Voorbeelden zijn een planningsschema, factuur of zending.

NCTS

New Computerized System (Nieuw computersysteem): Systeem voor elektronische gegevensuitwisseling dat werd geïntroduceerd als vervoersdeclaratie en dat de traditionele procedure op papier zal vervangen in de EU en de EFTA-landen (IJsland, Noorwegen en Zwitserland).

OAGIS

Zie de specificatie van Open Applications Group Integration.

OUTER-/buitenverpakking

De OUTER-verpakking (buitenverpakking) is het buitenste omhulsel van een verpakking dat niet in contact komt met artikelen. Een buitenverpakking bevat een binnenverpakking.

OEM

Zie Original Equipment Manufacturer.

specificatie van Open Applications Group Integration

Bepaalt een gemeenschappelijk model, gemeenschappelijke berichten en bedrijfsprocessen die gebaseerd zijn op XML business object documents om communicatie tussen bedrijfsapplicaties mogelijk te maken.

Original Equipment Manufacturer

Een bedrijf dat een product koopt en het integreert in een nieuw product onder eigen naam.

pakket

Een verpakkingeenheid met goederen. Een pakket is het resultaat van een verpakkingsbewerking die bestaat uit het verpakkingsmateriaal en de inhoud ervan die het handmatige of mechanische verwerken ervan vergemakkelijkt. Er kunnen verschillende opeenvolgende verpakkingshandelingen zijn.

verpakking

Volledige of gedeeltelijke omhulling van goederen om het volume van de goederen te reduceren of om ze veilig te kunnen vervoeren. Met de verpakking worden de goederen zelf beschermd maar ook de personen die de goederen hanteren.

Zie ook: Verpakkingeenheid, INNER-/binnenverpakking, Aanvullende verpakkingstoebehoren, Type verpakking, Pakket, Vrachtcontainer, Transportmateriaalverwerkingseenheid

pack

Een pack is bijvoorbeeld een zak, een doos of een kuip die onderdelen bevat die moeten worden verzonden. Het pack wordt opgeslagen binnen in een verpakkingeenheid. De verpakkingeenheid wordt niet als pallet gebruikt.

verpakkingsstructuur

Zie Verpakkingeenheidstructuur.

partner

Wordt gebruikt om handels- en systeempartners mee te classificeren die gestandaardiseerde berichten met u uitwisselen:
  • Een handelspartner is een classificatie voor een groep klanten of leveranciers. Een handelspartner kan geen individuele klant of individueel leveranciersnummer zijn. Een handelspartner is bijvoorbeeld BMW of GM. Bepaalde handelspartners moeten worden gesplitst in verschillende afdelingen zoals reserveonderdelen, serviceonderdelen of MGO en AMK voor Opel.
  • Een systeempartner is een extern systeem zoals Boekhouding of CAD.

partnerhiërarchie

Vertegenwoordigt een lijst van handels- of systeempartners die zijn georganiseerd en gegroepeerd in een hiërarchische boomstructuur. De boomstructuur van de partnerhiërarchie bestaat uit een of meer partner-ID's.

partner-ID

Staat voor een element van de partnerhiërarchie. Elke partner-ID kan weer bestaan uit child-knooppunten. GM is bijvoorbeeld een partner-ID van de hiërarchie "partners". Opel, Vauxhall en Bertone zijn in dit geval child-knooppunten van GM.

ophaalblad

Een blad dat wordt gebruikt in de automobielindustrie om bepaalde processen te beheren: Het ophaalbladbericht (PUS) is een bericht van een klant aan zijn leveranciers en vervoerders. Het bevat informatie over het ophalen van materialen op de locatie van de leverancier. Daarnaast bevat het informatie over het afleveren van het materiaal op de ontvangende locatie volgens de voorwaarden in de order. De stroom van materialen wordt exact gestuurd via een speciaal afroepdocument, het ophaalblad, dat naar leveranciers en vervoerders wordt verzonden. Het kan verschillende artikelen bevatten. Het kan aanvullende gegevens bevatten over het transport of het ophalen van de goederen. Er wordt verwacht dat de klant precies zo verzendt als gevraagd: Er zijn geen wijzigingen in datum/tijd en hoeveelheden toegestaan.

Voorbeeld: GM MAIS-ophaalblad.

laadplek

De plaats waar goederen op een voertuig, bijvoorbeeld een vrachtwagen, of in een verpakkingeenheid worden geladen.

printaanvraag

Een aanvraag die de door de externe print-engine te verwerken gegevens bevat. Een printaanvraag is een XML-document dat transactiegegevens bevat die worden weergegeven door de print-engine op basis van vooraf gedefinieerde printsjablonen. Zie ook: Printsjabloon

printsjabloon

Een sjabloon die de regels en het lay-outontwerp bepaalt voor de weergave van een printtaak. De weergave omvat het daadwerkelijke printen of het aanmaken van een pdf-bestand via de externe print-engine. Zie ook: Printaanvraag

pro-formafactuur

Een document dat voorafgaand aan of tegelijkertijd met een goederenzending wordt verstrekt, bijvoorbeeld voor export. Het beschrijft de artikelen en verkoopvoorwaarden maar heeft niet de functie van een echte factuur.

PUS

Zie Ophaalblad.

SBI

Zie Zelffactureringsfactuur.

zelffactureringsfactuur

Een door een klant naar een organisatie gestuurd bericht dat details bevat van verkochte goederen of diensten, de prijs en de betalingsvoorwaarden in gevallen waarin de klant die een levering ontvangt, de factuur uitgeeft in plaats van de leverancier.

vracht

Een afzonderlijk aan te duiden verzameling van een of meer zendingen die getransporteerd moeten worden van afzender naar ontvanger via een transportmodus.

verzenden van

Zie Verzenden van-locatie.

verzenden van-locatie

Locatie in een bedrijf van waaruit een zending wordt verzonden, bijvoorbeeld een magazijn.

verzenden aan

Zie verzenden aan-locatie.

verzenden aan-locatie

De plaats waar de klant een zending ontvangt.

zending

Een verzameling goederen (artikelen, onderdelen, verpakkingeenheden) die op een bepaalde datum wordt verzonden naar een verzenden aan-locatie. Een zending wordt verzonden van een leverancier naar een klant. Deze informatie wordt gedistribueerd via diverse interne documenten en wordt uiteindelijk verzameld in een ASN.

Verzending

Het functionele gebied Verzending biedt verschillende functies die worden gebruikt in het verzend- en exportproces, bijvoorbeeld streepjescodelabels, vrachtbrieven en ASN's. Verzending ondersteunt de automotive-industrie, maar kan ook in andere bedrijfstakken worden gebruikt. Gebruik het functionele gebied Verzending met uw ERP-systeem. Verzending bevat functies die verder gaan dan die van uw ERP-systeem, waardoor de communicatie met handelspartners wordt vereenvoudigd.

enkelvoudig plan

Bestaat uit vrijgaveorderregels met vereisten van een specifiek berichttype (verzendschema of planningsschema), gesorteerd op vereistedatum. Een nieuw enkelvoudig plan wordt aangemaakt om nieuwe vereisten van inkomende vrijgaveorders te valideren en te verwerken. Dit wordt gedaan voordat het plan wordt gepubliceerd en opgeslagen in de database. De verwerkingsstatus van een enkelvoudig plan komt overeen met de stap in een reeks processen die moeten worden uitgevoerd om de nieuwe vereisten te integreren. Elke revisie van een enkelvoudig plan wordt opgeslagen. De ontvangen cumulatieve hoeveelheden en het laatste pakbonnummer worden opgeslagen in het enkelvoudige plan.

SOR

Zie System Of Record.

System Of Record

De applicatie die eigenaar is van de gegevens en een synchronisatiebericht stuurt met daarin de wijzigingen die in een business object zijn doorgevoerd. Een sync-bericht wordt verzonden door de eigenaar van de gegevens en kan worden geleverd aan om het even welke andere applicatie waarvoor de informatie relevant is.

opmaakmodel

Hiermee worden de regels gedefinieerd voor de transformatie van een XML-invoerbestand in een XML-uitvoerbestand.

tenant

Een tenant bevat financiële entiteiten en locaties. Tussen twee tenants worden geen gegevens gedeeld. Tenants zijn nuttig in omgevingen waarin diverse klanten een bedrijfssoftware-implementatie delen. Zie ook Financiële entiteit en Locatie.

TMVE

Zie Transportmateriaalverwerkingseenheid.

transportmateriaalverwerkingseenheid

Een uniek identificeerbare fysieke eenheid, bestaande uit een of meer pakketten die niet noodzakelijk dezelfde artikelen bevatten, die de fysieke afhandeling tijdens het transportproces mogelijk maakt.
NB

De transportmateriaalverwerkingseenheid heeft betrekking op de buitenste verpakking. Gebruik de termen 'verpakkingeenheid' of 'verpakking' in algemenere zin. Gebruik altijd de volledige term 'transportmateriaalverwerkingseenheid' of 'THU' om verwarring te voorkomen met de verouderde term 'verwerkingseenheid', die normaal gesproken een andere betekenis heeft.

type verpakking

Type van of niveau in de verpakkingsstructuur: binnen-, buitenverpakking of verpakkingstoebehoren.

Zie ook: Verpakking, Verpakkingeenheid, Pakket

UA-FI

Het MaXware-product UA-FI (User Agent File Interface) is gemaakt om e-mailverwerking tussen applicaties mogelijk te maken middels het X.400-netwerk. De applicatie genereert een set bestanden waarin de vereiste bewerking wordt beschreven. UA-FI voert de gevraagde bewerkingen uit en levert een rapport voor de applicatie dat in een andere reeks bestanden zit.

maateenheid

Dit is een standaardhoeveelheid die wordt gebruikt om een of meerdere objecten te tellen, te delen of te omschrijven.

MEH

Zie Maateenheid.

niet-verwerkt plan

Plannen met een uitzonderingsstatus of plannen die u handmatig moet goedkeuren.

VDA

Duitse automobielvereniging (Verband der Automobilindustrie) die de EDI-richtlijnen op de Duitse automobielmarkt bepaalt.

vrachtbrief

Een transportdocument waarmee een contract wordt bevestigd tussen een vervoerder en een vervoersklant voor het transporteren van goederen. Typen vrachtbrief ("waybill") zijn bijvoorbeeld een luchtvrachtbrief, CMR-vrachtbrief of spoorvrachtbrief.

X.400

X.400, ook bekend als P7, is een e-mailsysteem. In Duitsland wordt X.400 vaak aangeduid als Telebox400, de oude merknaam van Deutsche Bundespost. X.400 wordt in Europa vaak gebruikt om EDI-berichten te verzenden.