Drivarvärden

Om du vill ändra, importera eller exportera drivarvärden kan du använda sidan Värderapport för drivare i sektionen Datainmatning.

Det går också att importera timmar för anställda och använda dem i Workforce Planning.

Om du vill ändra drivarvärden för en vald konfigurationsuppsättning och version manuellt väljer du önskad drivare och anger hierarkin samt väljer element på den översta nivån och frekvens.

Om du vill överföra värden för flera drivare samtidigt kan du importera en csv-fil med motsvarande drivardata. Denna csv-fil måste innehålla drivarnamnet och information om drivarkategorin. Du kan importera drivarvärden till flera versioner av en vald konfigurationsuppsättning.