Inaktivera PIN-koden

Om du inaktiverar PIN-koden inaktiveras även offlineanvändning och funktionen som sparar lösenord. Allt offlineinnehåll och alla lösenord som har lagrats tas bort från programmet när PIN-koden inaktiveras.

  1. Tryck på knappen Meny.
  2. Tryck på Inställningar > Säkerhet.
  3. Tryck på kryssrutan PIN-kod.
  4. Bekräfta att du vill inaktivera PIN-koden.
  5. Ange PIN-koden.