Verifieringskedja för enhet

Välj Rapportering > Enhetsrapporter och välj sedan en av följande rapporter:

  • Tillgångar i enhetens verifieringskedja
  • Skulder i enhetens verifieringskedja
  • Resultaträkning i enhetens verifieringskedja

I verfieringskedjerapporterna för enheten kan du visa en enhets kontodata i lokal valuta inom en angiven kontext. Data grupperas på olika nivåer, så att du kan identifiera var data kommer ifrån. Om ett konto skapas genom att använda Journalhantering eller journalöverflyttningsprocessen kan du få detaljerad information om kontovärden för att se information om journaler.