Skapa rapportlänk manuellt

Det här avsnittet beskriver hur du skapar rapporter som innehåller filter, horisontella och vertikala axlar samt värdeformler.
Du kan använda Excel Integration-användargränssnittet när du skapar rapporter.
Obs!

Rapporter som du skapar kan kräva vissa manuella steg för att fungera korrekt i framtida versioner.

 1. Lägg till ett datafilter genom att klicka på cellen där du vill lägga till filtret och på Filter.
 2. Lägg till en horisontell axel i rapporten genom att klicka på en cell där du vill att den horisontella listan ska starta och på Horisontella element.
 3. Lägg till en vertikal axel genom att klicka på en cell där du vill att axeln ska starta och klicka på Vertikala element.
 4. Lägg till en värdeformel i rapporten genom att klicka på en cell där du vill lägga till det första värdet och sedan på Ett värde.
 5. Ändra värdeformeln.
  1. Dubbelklicka på cellen med den INFOR.READ.VALUE- eller INFOR.GET.VALUE -formel du vill ändra.
  2. Hitta celladressen för den cell som innehåller den horisontella axeln.
  3. Redigera radens förankringar.
   Du kan till exempel ändra $B$5 till B$5.
  4. Hitta celladressen för den cell som innehåller den vertikala axeln.
  5. Redigera kolumnens förankringar.
   Du kan till exempel ändra $C$4 till $C4.
 6. Sprid värdeformeln över rapportområdet.
  1. Klicka på cellens nedre högra hörn och dra den åt höger längs den horisontella axeln.
  2. Klicka på det nedre högra hörnet för de markerade cellerna och dra det nedåt längs den vertikala axeln.