Radera versioner och konfigurationsuppsättningar

Du kan endast radera en konfigurationsuppsättning genom att ta bort alla versioner inom den. En konfigurationsuppsättning tas automatiskt bort när den sista versionen i den raderas. Du kan dock inte radera en version om den har flaggats som Konfigureringen slutförd. Därför kan du inte radera en konfigurationsuppsättning om det finns slutförda versioner i den.

  1. Klicka på ikonen Startsida.
  2. Välj Affärskonfiguration > Konfigurationsuppsättningsspecifika inställningar > Konfigurationsuppsättningsdefiniering.
  3. Klicka på en version i uppsättningen som ska raderas och välj Radera. Bekräfta genom att klicka på OK.
    Radera alla versioner i konfigurationsuppsättningen. Alternativet Radera är inte tillgängligt om konfigureringen av versionen är slutförd.