Utesluta nollvärden med filtrering

  1. Skapa ett filter.
  2. I fältet Filtrera efter väljer du Värde.
  3. I fältet Villkor väljer du Inte lika med.
  4. I fältet Värde anger du 0.
  5. Definiera dataområdet som filtret ska tillämpas på i Dataområde.
    Vid filtrering av nollvärden är detta samma område som dataområdet i dina rapporter. Exempel: Om en rapport om försäljning av Produkt "x" under 2016 innehåller nollvärden måste ett filter för att utesluta nollvärden ha Produkt x och 2016 i dataområdet.
  6. Verkställ ändringarna i listan.