Användning och exempel

Du växlar mellan olika flikar genom att använda åtgärder. En åtgärd måste definieras för varje flik. I det här exemplet överförs rapporternas unika namn med hjälp av åtgärderna.

Så här infogar och konfigurerar du webbtillägget Flikkontroll:

 1. Skapa en Application Studio-rapport med namnet Anteckning och det unika namnet bpt_Anteckning.
 2. Ange Anteckning i cell B4.
 3. Infoga de exempeldata som anges i följande tabell i de angivna cellområdena:
  B16:B18 C16:C18
  Obs! bpt_Anteckning
  Försäljning bpt_Försäljning
  Nettovinst bpt_Nettovinst
 4. Högerklicka på cell C16 och välj Definiera åtgärd. Välj Hopp som typ och Webbtillägg som läge. Ange =C16 som indatavärde för målrapporten.
 5. Kopiera åtgärden i cell C16 till cell C17 och ändra målrapporten till C17. Kopiera åtgärden till cell C18 och ändra målrapporten till C18.
 6. Klicka på Webbtillägg i verktygsfältet Objekt och dubbelklicka på webbtillägget Flikkontroll.
  Markören ändras till ett hårkors.
 7. Dra markören om du vill infoga webbtillägget, ange storlek för det och placera det i cellområdet B1:G2.
  Dialogrutan Formatera webbtillägg visas.
 8. Ange följande parametrar. Ange ="" om du vill använda förval när sådana är tillgängliga.
  Objektrubriker
  =B16:B18
  Det här är den rubrik som visas i flikhuvudet.
  Objektdata
  =C16:C18
  Osynlighet för objekt
  =""
  Följande värden är giltiga:
  • TRUE

   Objektet visas inte.

  • FALSE
  Objektstatus
  =""
  Den här parametern styr den valfria aktiveringen av flikar. Följande värden är giltiga:
  • Aktiverat
  • Inaktiverat
  Valt objekt
  =C16
  Anger vilken flik som ska väljas inledningsvis. Vilket värde som helst inom objektdataområdet är giltigt.
  Minsta bredd
  =""
  Ange den minsta bredden på flikobjekt. Vilket värde som helst mellan 20 och 500 är giltigt.
  Höjden på flikkontrollen är 30 px. Kontrollen justeras mot nederkanten och fyller den tillgängliga bredden.
 9. Klicka på OK.
 10. Skapa en kopia av rapporten Anteckning och ge den namnet Försäljning. Ändra det unika namnet till bpt_Försäljning.
 11. Ange Försäljning i cell B4.
 12. Skapa en andra kopia av rapporten Anteckning och ge den namnet Nettovinst. Ändra det unika namnet till bpt_Nettovinst och ange Nettovinst i cell B4.
 13. Visa valfri rapport i en webbläsare och navigera mellan rapporterna genom att klicka på flikarna.
  Bläddringsknappar visas om det inte finns tillräckligt med plats på skärmen för alla flikar.