Anpassa skyddade Infor-program

Med undantag för OLAP-databaser är innehåll som tillhandahålls av Infor skyddat. Skyddet hindrar dig från att radera eller ändra innehåll samt från att ändra behörigheter för kommersiella roller. Du kan anpassa och utöka program.

Infor-skyddade program identifieras i instrumentpanelen Program med värdet Protected i egenskapen Anpassning.

I den här tabellen visas de skyddade kommersiella programmen och deras unika namn:

Programnamn Programunikt namn
Infor Financials & Supply Management BIFSM
Infor d/EPM-affärsprogram DEPM

Det här är den Designer-baserade versionen av affärsprogrammen.

Self-Service BISelfServ
Infor Mobile Supply Chain Management MSCM
Infor Integrated Business Planning BIIBP
Infor Distribution Business Analytics BICSI

I lokala miljöer och miljöer med enskilda tenanter kan ImportMaster användas. ImportMaster är ett tredjepartsverktyg för att extrahera, konsolidera och validera data från olika operativsystem och sedan importera dem till en OLAP-databas.

För Designer-baserade program används Designer som modelleringsverktyg för Infor Budgeting & Planning och för anpassade program. Designer är inte tillgängligt i miljöer med multitenantmoln.

För Business Modeling-baserade program används Business Modeling som modelleringsverktyg. Business Modeling är tillgänglig i både lokala miljöer och miljöer med multitenantmoln.

Under förutsättning att du har den behörighet som krävs kan du skapa nya mappar och lägga till widgetar från widgetkatalogen om du vill skapa nya instrumentpaneler. Du kan också skapa egna diagram genom att använda Self-Service. Du kan kombinera widgetar från olika program på en instrumentpanel om du skapar innehållslänkningar till dessa program.

Du kan lagra anpassat innehåll i mapparna i programmet. Om du gör det övertar det anpassade innehållet de behörigheter som är fördefinierade i mappen. Om du vill hantera behörigheter själv lagrar du det anpassade innehållet i egna mappar.

Om du använder Application Studio när du skapar rapporter kan du ladda ned Application Studio och Application Engine Process Editor-klienter samt den tillhörande länkningsprofilen från instrumentpanelen Klientåtkomst i d/EPM Administration.

Om du lagrar det anpassade innehållet i programmets mappar övertar det dessa mappars behörigheter. Alternativt kan du skapa egna mappar och hantera behörigheterna själv.

I Application Studio är designläget inaktiverat för skyddat innehåll. Det är dock möjligt att kopiera skyddat innehåll och anpassa kopian.