Parametr grupy

Przed zdefiniowaniem parametrów grupy należy ręcznie dodać lub przekazać wszystkie wymagane grupy w programie Business Modeling.

Należy zdefiniować następujące parametry dla każdej aktywnej grupy:

  • Jednostka nadrzędna lub holding: To jest element najwyższego poziomu grupy.
  • Waluta grupy.
  • Współczynnik skalowania: Ustawienie domyślne to 1.

Wybierz Parametryzacja > Parametryzacja grupy > Parametryzacja grupy.

Następujące parametry są opcjonalne:

  • Stawka podatku: Służy do obliczania podatków odroczonych. Obliczanie nie jest standardowe i należy je skonfigurować.
  • Jednostka podgrupy: Ta jednostka fikcyjna odbiera dane podgrupy, które są następnie konsolidowana w grupie nadrzędnej. Ten parametr należy ustawić, jeśli włączono opcję Użyj konsolidacji podgrupy.