Importowanie dzienników

 1. Na stronie Lista dzienników kliknij przycisk Importuj dzienniki.
 2. Przeciągnij i upuść plik CSV przeznaczony do zaimportowania lub kliknij ikonę folderu i wybierz plik CSV.
  Uwaga

  Można pobrać szablon pliku CSV i za jego pomocą utworzyć prawidłowy plik do zaimportowania.

 3. Kliknij przycisk Przekaż.
 4. Po pomyślnej weryfikacji kliknij przycisk Importuj.
  Jeżeli zaimportowany plik zawiera błędy, proces importowania jest zatrzymywany. Kliknij przycisk Pobierz wyniki, aby wyświetlić błędy. Po usunięciu błędów w importowanym pliku ponownie uruchom procedurę.
 5. Po potwierdzeniu zaimportowania kliknij przycisk Zakończ.
  Dzienniki z pliku CSV są wyświetlane na liście dzienników zgodnie z cyklem konfiguracji i wersją określoną w kontekście.