Zarządzanie raportami

Opcje zarządzania raportami są zależne od tego, czy dany raport jest chroniony, czy niestandardowy. Business Modeling wyświetla strukturę nawigacji aplikacji biznesowej. Chronione raporty stanowią część zawartości aplikacji i są oznaczone ikoną klucza.

Raporty niestandardowe mogą mieć charakter czysto informacyjny. Nie muszą być używane do wprowadzania lub transferu danych.

W poniższej tabeli przedstawiono opcje dostępne dla raportów chronionych i niestandardowych:

Opcja Raporty chronione Raporty niestandardowe
Dodaj raport N T
Usuń raport N T
Zmień nazwę raportu N T
Aktualizuj opis raportu N T
Resetuj raport T N
Przetłumacz nazwę raportu T T
Przetłumacz opis raportu T T
Pokaż w nawigacji T T
Zmień pozycję w kolejności N T

Można dodawać raporty niestandardowe w dowolnym miejscu w strukturze nawigacji, ale nie można dodawać, przenosić ani usuwać sekcji w tej strukturze.

Aby zmiany zaczęły obowiązywać w aplikacjach biznesowych, należy opublikować model.

Po publikacji do OLAP raporty niestandardowe są poprzedzone prefiksem CST_.